Suomea intensiivisesti 6 ryhmä F

Aika: 30.9.–26.10. ma ja ke klo 17.15–21.00 
ja la klo 9.15–13.00 

Sisältö:  Perhe-elämä ja urheilu. Kulttuurierot ja stereotypiat. Kodintekniikka ja työkalut. Mielipiteen ilmaiseminen. Translatiivi ja essiivi. Adjektiivien komparatiivi ja superlatiivi. Adverbien vertailu. Järjestysluvut ja lausetyypit.

Opetuskieli: Suomi

Lähtötaso: A2.2

Edeltävät opinnot: Kesäyliopiston Suomea intensiivisesti 5 tai muutoin hankitut vastaavat taidot

Oppikirja:  Gehring - Heinzmann - Päivärinne - Udd, Suomen mestari 3 (kappaleet 5 - 8)

Suoritustapa: Kurssin kesto on 4,33 oppituntia päivässä, yhteensä 52 tuntia. Viikossa kontaktiopetusta on 13 tuntia. 

Lue lisää Suomea intensiivisesti -kurssien lähtötasoista ja oppimateriaaleista Opiskelu kesäyliopistossa -> Suomi toisena / vieraana kielenä.

The course covers the following topics and grammar: The topics: The family. Sports. Cultural differences and stereotypes. Technology and tools at home. Expressing ones opinion. The grammar: The translative and the essive cases. The comparative and the superlative forms of adjectives and comparison. Cardinal numbers and clause types.

The course is taught in Finnish.

Starting level: A2.2

Previous studies: Intensive Finnish 5 (Summer University) or equivalent skills

Textbook: Gehring - Heinzmann - Päivärinne - Udd, Suomen mestari 3 (chapters 5 - 8)

Read more about Suomea intensiivisesti courses starting levels and textbooks Studying at Summer University -> Finnish language courses.


Kurssin aikataulu:
 • Ma 30.09.2024 17:15-21:00 Lähiopetus / Contact teaching (paikka ilmoitetaan myöhemmin / course venue will be announced later)
 • Ke 02.10.2024 17:15-21:00 Lähiopetus / Contact teaching (paikka ilmoitetaan myöhemmin / course venue will be announced later)
 • La 05.10.2024 09:15-13:00 Lähiopetus / Contact teaching (paikka ilmoitetaan myöhemmin / course venue will be announced later)
 • Ma 07.10.2024 17:15-21:00 Lähiopetus / Contact teaching (paikka ilmoitetaan myöhemmin / course venue will be announced later)
 • Ke 09.10.2024 17:15-21:00 Lähiopetus / Contact teaching (paikka ilmoitetaan myöhemmin / course venue will be announced later)
 • La 12.10.2024 09:15-13:00 Lähiopetus / Contact teaching (paikka ilmoitetaan myöhemmin / course venue will be announced later)
 • Ma 14.10.2024 17:15-21:00 Lähiopetus / Contact teaching (paikka ilmoitetaan myöhemmin / course venue will be announced later)
 • Ke 16.10.2024 17:15-21:00 Lähiopetus / Contact teaching (paikka ilmoitetaan myöhemmin / course venue will be announced later)
 • La 19.10.2024 09:15-13:00 Lähiopetus / Contact teaching (paikka ilmoitetaan myöhemmin / course venue will be announced later)
 • Ma 21.10.2024 17:15-21:00 Lähiopetus / Contact teaching (paikka ilmoitetaan myöhemmin / course venue will be announced later)
 • Ke 23.10.2024 17:15-21:00 Lähiopetus / Contact teaching (paikka ilmoitetaan myöhemmin / course venue will be announced later)
 • La 26.10.2024 09:15-13:00 Lähiopetus / Contact teaching (paikka ilmoitetaan myöhemmin / course venue will be announced later)
Lisää kurssi omaan kalenteriisi