Suomea intensiivisesti 4 ryhmä K

Aika: 25.11.–18.12. ma–ke klo 16.30–20.30

HUOM: opetusmuoto muutettu etäopetukseksi. Note: Course will be distance learning course.

Sisältö:  Asiointia virastossa. Koulutus ja työ. Ostoksilla käynti. Aikamuotoja; perfekti, pluskvamperfekti. Monikon paikallissijat sekä partitiivi ja genetiivi, adjektiivien vertailu (yksikön nominatiivi).

Opetuskieli: Suomi

Lähtötaso: A1.3                                                                                                                                           

Edeltävät opinnot: Kesäyliopiston Suomea intensiivisesti 3 tai muutoin hankitut vastaavat taidot

Oppikirjat: Gehring - Heinzmann, Suomen mestari 2 (kappaleet 5 - 8) ISBN/GTIN: 978-951-1-41418-6. Huom! kurssilla käytössä kirjan uudistettu painos 2022.

Suoritustapa: Kurssin kesto on 4,33 oppituntia päivässä, yhteensä 52 tuntia.  Kurssin 52 kontaktiopetustunnin lisäksi itsenäisen työskentelyn (kotitehtävien ja kokeeseen valmistautumisen) määräksi arvioidaan 54,8 tuntia. Viikossa kontaktiopetusta on 13 oppituntia ja itsenäisen työskentelyn määräksi arvioidaan viikossa 13,7 oppituntia.

Lue lisää Suomea intensiivisesti -kurssien lähtötasoista ja oppimateriaaleista Opiskelu kesäyliopistossa -> Suomi toisena / vieraana kielenä.


The course covers the following topics and grammar: Everyday communication in offices. Education and work. Shopping. Tenses: the perfect, the pluperfect. Cases of location and movement in the plural. The partitive and genitive in the plural. The comparison of adjectives (the nominative case in the singular).

The course is taught in Finnish.

Starting level: A1.3

Previous studies: Intensive Finnish 3 (Summer University) or equivalent skills

Textbooks: Gehring - Heinzmann, Suomen mestari 2 (chapters 5 - 8). NB! The course uses the newest edition of the book (2022).

Read more about Suomea intensiivisesti courses starting levels and textbooks Studying at Summer University -> Finnish language courses.


Kurssin aikataulu:
 • Ma 25.11.2024 16:30-20:30 Etäopetus
 • Ti 26.11.2024 16:30-20:30 Etäopetus
 • Ke 27.11.2024 16:30-20:30 Etäopetus
 • Ma 02.12.2024 16:30-20:30 Etäopetus
 • Ti 03.12.2024 16:30-20:30 Etäopetus
 • Ke 04.12.2024 16:30-20:30 Etäopetus
 • Ma 09.12.2024 16:30-20:30 Etäopetus
 • Ti 10.12.2024 16:30-20:30 Etäopetus
 • Ke 11.12.2024 16:30-20:30 Etäopetus
 • Ma 16.12.2024 16:30-20:30 Etäopetus
 • Ti 17.12.2024 16:30-20:30 Etäopetus
 • Ke 18.12.2024 16:30-20:30 Etäopetus
Lisää kurssi omaan kalenteriisi