Venäjän alkeiskurssi 2, ryhmä A, 4 op

Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opit venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustut venäläiseen kulttuuriin. Suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään ainoastaan lyhyesti alkeet 1 -kurssilla. Kurssi järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä.

Aika: 6.3.–10.4.2023 ma ja to klo 16.30–20.00 ja 13.4.2023 to klo 16.30–18.00
Loppukoe 17.4.2023 ma klo 16.30–18.00
Uusinta: 5.6.2023 ma klo 17.00–18.30

Sisältö: Nopeasti etenevällä kurssilla jatkamme venäjän kielen opiskelua. Aiheina mm. vapaa-aika, matkustaminen, ostokset ja ravintola ja niihin liittyvä sanasto ja rakenteet. Sijamuodoista genetiivi, instrumentaali ja datiivi. Lisäksi verbin mennyt aika ja futuuri.

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 11–18 (uusin 2020 painos)

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen  venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2  (Helsingin yliopisto), edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä  loppukoetta.

Suoritusmerkinnät: Suoritusmerkintä edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee myös HY:n opiskelijoita). Sisu-kirjautumisohjeet lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja kirjautuminen tulee tehdä ohjeissa annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Helsingin yliopiston opiskelijoille suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta.

Kesto: 48 t

Kurssimaksu: 112 € / 87 €. Hinta sisältää Helsingin avoimen yliopiston opintomaksun.