Ukrainan alkeiskurssi

Aika: 
6.9.–18.10. ja
1.11.–29.11. ja
13.12. tiistaisin klo 16.45–18.15

Tavoite: Kurssin käytyään opiskelija pystyy lukemaan helppoja ukrainankielisiä tekstejä, ymmärtämään helppoa hidastempoista puhetta sekä tuottamaan kirjallisesti ja suullisesti yksinkertaisia lauseita ja arkielämän fraseologiaa.

Sisältö: Kurssilla käydään läpi ukrainan kirjaimet ja totuttaudutaan niihin lukien ja kirjoittaen. Harjoitellaan yksinkertaisia puhetilanteissa tarvittavia ilmaisuja, kieliopin perusrakenteita sekä perussanastoa ja -fraseologiaa. Varaa aikaa myös kotitehtäville!
 
Oppimateriaali: P. Saurio, Ukraina I A & B, 2., uudistettu painos, Hgin yliopiston slavistiikan ja baltologian opetusmonisteita 9, Helsinki 2013. Kirjasen voi ostaa opettajalta ensimmäisellä tunnilla.
 
Lähtötaso: -
 
Opettaja: FM Päivi Saurio
 
Kesto: 26 t