Saksan keskustelu- ja jatkokurssi 8

Aika: 3.9.–26.11.2024 ti klo 18.00–19.30
Vapaaehtoinen kertauskoe 3.12. ti klo 18.00–19.30

Sisältö: Kurssilla keskustellaan paljon ja tutustutaan Saksan ja muiden saksankielisten maiden paikkakuntiin ja kulttuuriin. Kielioppia kerrataan ja myös uutta tulee eteen mm. adjektiivien vertailuasteista, konjunktioista, relatiivilauseista, refleksiiviverbeistä ja suomen konditionaalin vastineista. Opimme myös esimerkiksi työelämäsanastoa ja oman mielipiteen ilmaisemista ja perustelemista.

Kurssi sopii hyvin saksaa jo jonkin verran opiskelleille kielitaidon ylläpitämiseen, esim. Freut mich 1-3 ja Hallo 1-3 kirjat läpikäyneille tai vastaavat tiedot muutoin omaksuneille.

Lähtötaso: B1.2

Kirja: Grasz & Kudel: Angenehm (Finn Lectura), kpl 1–5

Huomaathan, että tämä kurssi ei ole Helsingin yliopiston opetusta korvaava.

Avainsanat: jatkokurssi, saksa, saksaa edistyneille, saksan kertaus, saksan puhuminen