Kulttuurit kohtaavat – Kulttuurieroja Suomen ja saksankielisten maiden välillä

Aika: 12.8.–22.8. ma–to klo 16.30–19.00

Tavoite ja sisältö: Oletko muuttamassa saksankieliseen maahan tai haluatko muuten tietää lisää saksankielisten maiden kulttuureista? Miten saksankielisissä maissa kommunikoidaan, asioidaan virallisissa ja epävirallisissa tilanteissa, harjoitetaan liiketoimintaa? Millaisia alueita ja kulttuureja saksankielisissä maissa on? Tule kuulemaan natiivin opettajan johdolla ja puhumaan itsekin!

Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen ja tehtävät.

Lähtötaso: A2

Materiaali: Jaetaan kurssilla

Opettaja: FT Michael Möbius