Ranskan jatkokurssi 2, ryhmä A, 4 op

Aika: 18.3.–29.4.2024 ma ja ke klo 16.30–19.45 (huom! 29.4. ma klo 16.30–18.00)

Huom. ei opetusta 1.4. ma

Loppukoe kotona tehtävä etäkoe ajalla 6.5.-8.5.

Uusinta kotona tehtävä etäkoe ajalla 3.6.– 5.6. (HUOM. Ilmoittautumiset opettajalle viim. 10 päivää ennen koetta.)

Opettaja: FM Anita Matveinen

Kurssi opetetaan etäyhteydellä. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on verkkoyhteys, kaiuttimet, mikrofoni ja kamera (laitteen omat yleensä riittävät).

Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja ranskan kielen perustaitoja sekä opitaan uusia kielioppiasioita. Etenemistahti on ripeä ja osallistujien tulee varata aikaa myös kotitehtäville.

Tavoite:

Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Kurssit suorittanut opiskelija

• osaa käyttää ranskan kielen keskeisiä rakenteita, mm. eri aikamuotoja

• ymmärtää yleisluontoisista teksteistä ja selkeästä puheesta keskeisen sisällön

• osaa laatia lyhyitä viestejä ja etsiä tietoa netistä

• osaa ilmaista itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti

• on laajentanut kulttuurin tuntemustaan

Sisältö:

• Aihepiirit: esim. paikalliskulttuuri, kansalaistoiminta, ympäristönsuojelu, ruuanlaitto, yhteisasuminen, uutiset

• Kielenkäyttötilanteeet: mm. mielipiteen kysyminen ja kertominen, eriävän mielipiteen ilmaiseminen, menneistä tapahtumista kertominen, syiden ja seurausten ilmaiseminen, toiveiden esittäminen

• Tärkeimmät rakenteet: demonstratiivi- ja possessiivipronomineja, imperfekti, passé composé ja pluskvamperfekti, ajan ilmaisuja, subjunktiivi, epäsuora esitys, passiivi, gerundi

Kirja: Cosmopolite 2 Méthode de français Niveau A2, Hachette 2017 (loppupuoli) sekä Cosmopolite 2 Cahier d’activités, Hachette 2017

Kirjaa on myynnissä helsinkiläisissä kivijalkaliikkeissä, joista voi tiedustella myös digiversiota. Digiversio on saatavilla mm. kustantajan sivuilla osoitteessa https://boutique.ehachettefle.com/en/FI?page=2

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot.  

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus KK-RAN202 Ranskan jatkokurssi 2, 4 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta.

Arvosteluasteikko: hyv-hyl

Kesto: 48 t

Suoritusmerkinnät:  Hinta sisältää Helsingin avoimen yliopiston maksun, joka oikeuttaa  opinto-oikeuden ja suoritusmerkinnän saamiseen. HY avoimen  rekisteröitymisohjeet lähetetään kesäyliopistosta muutama päivä ennen  kurssin alkua. Helsingin yliopiston opiskelijoille suoritetut  opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut saavat  opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta. Suoritusmerkintä  edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän  kurssin opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee  myös HY:n  opiskelijoita). Sisu-kirjautumislinkki lähetetään kesäyliopistosta  kurssin alkaessa ja kirjautuminen tulee tehdä annettuun viimeiseen  ilmoittautumispäivään mennessä.

Kurssin aikataulu:
 • Ma 18.03.2024 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ke 20.03.2024 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ma 25.03.2024 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ke 27.03.2024 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ke 03.04.2024 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ma 08.04.2024 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ke 10.04.2024 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ma 15.04.2024 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ke 17.04.2024 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ma 22.04.2024 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ke 24.04.2024 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ma 29.04.2024 16:30-18:00 Etäopetus / Distance learning
Lisää kurssi omaan kalenteriisi