Ranskan jatkokurssi 1, ryhmä B, 4 op

Aika: 8.–25.7.2024 ma–to klo klo 16.30–19.45 (huom! 25.7. to klo 16.30–18.00)

Loppukoe 29.7. ma klo 16.30–18.00

Uusinta 9.9. ma klo 17.00-18.30

Opettaja: FM Mikko Haule

Kurssi järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on verkkoyhteys, kaiuttimet, mikrofoni ja kamera (laitteen omat yleensä riittävät).

Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja ranskan kielen perustaitoja sekä opitaan uusia kielioppiasioita. Etenemistahti on ripeä ja osallistujien tulee varata aikaa myös kotitehtäville.

Tavoite:

Kurssin suorittanut opiskelija

• osaa käyttää ranskan kielen keskeisiä rakenteita

• ymmärtää helpoista yleisluontoisista teksteistä ja selkeästä puheesta keskeisen sisällön

• osaa ilmaista itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti

• tuntee jonkin verran ranskalaista tapakulttuuria

Sisältö:

• Aihepiirit: kulttuuri, harrastukset, matkustaminen, opiskelu, työelämä, asuminen  

• Kielenkäyttötilanteeet: mm. kysymysten ja tiedustelujen esittäminen, itsestään ja menneistä tapahtumista kertominen, mieltymysten ja arvioiden ilmaiseminen, netin käyttö

• Tärkeimmät rakenteet: vertailuasteet, objekti-, relatiivi- ja indefiniittipronomineja, imperfekti ja passé composé, ajan ilmaisuja, inversiokysymys, konditionaali

Kirja: Cosmopolite 2 Méthode de français Niveau A2, Hachette 2017 (alkupuoli) sekä Cosmopolite 2 Cahier d’activités, Hachette 2017

TAI

Digiversio: Oppikirja ja harjoituskirja, kappaleiden äänitteet sekä videoreportaaseja.

Kirjaa on myynnissä helsinkiläisissä kivijalkaliikkeissä, joista voi tiedustella myös digiversiota. Digiversio on saatavilla mm. kustantajan sivuilla osoitteessa https://boutique.ehachettefle.com/en/FI?page=2

Kirja olisi hyvä olla jo ensimmäisellä tunnilla.

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina alkeiskurssit 1 ja 2 tai vastaavat taidot.

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus KK-RAN201 Ranskan jatkokurssi 1, 4 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta

Arvosteluasteikko: hyv-hyl

Kesto: 48 t

Suoritusmerkinnät:  Hinta sisältää Helsingin avoimen yliopiston maksun, joka oikeuttaa  opinto-oikeuden ja suoritusmerkinnän saamiseen. HY avoimen  rekisteröitymisohjeet lähetetään kesäyliopistosta muutama päivä ennen  kurssin alkua. Helsingin yliopiston opiskelijoille suoritetut  opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut saavat  opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta. Suoritusmerkintä  edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän  kurssin opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee  myös HY:n  opiskelijoita). Sisu-kirjautumislinkki lähetetään kesäyliopistosta  kurssin alkaessa ja kirjautuminen tulee tehdä annettuun viimeiseen  ilmoittautumispäivään mennessä.

Kurssin aikataulu:
 • Ma 08.07.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • Ti 09.07.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • Ke 10.07.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • To 11.07.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • Ma 15.07.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • Ti 16.07.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • Ke 17.07.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • To 18.07.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • Ma 22.07.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • Ti 23.07.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • Ke 24.07.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • To 25.07.2024 16:30-18:00 Etäopetus
 • Ma 29.07.2024 16:30-18:00 Etäopetus
Lisää kurssi omaan kalenteriisi