Ranskan jatkokurssi 1, ryhmä B, 4 op

Aika: 10.–26.7.2023 ma–to klo klo 16.30–19.45 sekä 27.7.2023 to klo 16.30–18.00

Loppukoe 31.7.2023 ma klo 16.30–18.00

Uusinta 8.9.2023 pe klo 17-19

Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja ranskan kielen perustaitoja sekä opitaan uusia kielioppiasioita. Etenemistahti on ripeä ja osallistujien tulee varata aikaa myös kotitehtäville.

Tavoite:

Kurssin suorittanut opiskelija

• osaa käyttää ranskan kielen keskeisiä rakenteita

• ymmärtää helpoista yleisluontoisista teksteistä ja selkeästä puheesta keskeisen sisällön

• osaa ilmaista itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti

• tuntee jonkin verran ranskalaista tapakulttuuria

Sisältö:

• Aihepiirit: kulttuuri, harrastukset, matkustaminen, opiskelu, työelämä, asuminen  

• Kielenkäyttötilanteeet: mm. kysymysten ja tiedustelujen esittäminen, itsestään ja menneistä tapahtumista kertominen, mieltymysten ja arvioiden ilmaiseminen, netin käyttö

• Tärkeimmät rakenteet: vertailuasteet, objekti-, relatiivi- ja indefiniittipronomineja, imperfekti ja passé composé, ajan ilmaisuja, inversiokysymys, konditionaali

Kirja: Cosmopolite 2 Méthode de français Niveau A2, Hachette 2017 (alkupuoli) sekä Cosmopolite 2 Cahier d’activités, Hachette 2017

TAI

Digiversio: Oppikirja ja harjoituskirja, kappaleiden äänitteet sekä videoreportaaseja.

Kirjaa on myynnissä helsinkiläisissä kivijalkaliikkeissä, joista voi tiedustella myös digiversiota. Digiversio on saatavilla mm. kustantajan sivuilla osoitteessa https://boutique.ehachettefle.com/en/FI?page=2

Kirja olisi hyvä olla jo ensimmäisellä tunnilla.

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina alkeiskurssit 1 ja 2 tai vastaavat taidot.

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus KK-RAN201 Ranskan jatkokurssi 1, 4 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta

Arvosteluasteikko: hyv-hyl

Suoritusmerkinnät: Helsingin yliopiston opiskelijoille suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta. Suoritusmerkintä edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee  myös HY:n opiskelijoita). Sisu-kirjautumislinkki lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja kirjautuminen tulee tehdä annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.