Ranskan alkeiskurssi 2, ryhmä A, 4 op

Aika: 10.6.–27.6.2024 ma-to klo 17.00–20.15 (huom! 27.6. to klo 17:00–18:30)

Loppukoe ma 1.7. klo 17.00-18.30

Uusinta  ma 2.9. klo 17-18.30

Opettaja: FM Mikko Haule

Kurssi järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on verkkoyhteys, kaiuttimet, mikrofoni ja kamera (laitteen omat yleensä riittävät).

Tavoite ja sisältö: Kehitämme edelleen alkeiskurssin 1 taitoja. Opimme ilmaisemaan itseämme eri aikamuodoissa sekä tutustumme ranskalaisen kulttuurin ilmenemismuotoihin. Kurssin aihepiirejä mm. vapaa-aika, toiveiden ja mielipiteiden kuvailu, säästä kertominen, ympäristön ja henkilöiden kuvailu, ravintolassa asioiminen. Keskeisiä kielioppiasioita mm. verbien imperatiivi, passé composé, imperfekti ja futuuri, adverbiaali- ja objektipronominit, partitiivinen artikkeli, kysymyslauseet. Teemme tunneilla rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä pari- tai pienryhmissä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Ääntämistä harjoittelemme runsaasti.

Kirja: Cosmopolite 1 Méthode de français Niveau A1, Hachette 2017 (jälkipuoli) sekä Cosmopolite 1 Cahier d’activités, Hachette 2017

Kirjaa on myynnissä helsinkiläisissä kivijalkaliikkeissä, joista voi tiedustella myös digiversiota. Digiversio on saatavilla mm. kustantajan sivuilla osoitteessa https://boutique.ehachettefle.com/en/FI?page=2

Kirja olisi hyvä olla jo ensimmäisellä tunnilla.

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot

Korvaavuus: Alkeiskurssi 2 korvaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssin Ranskan alkeiskurssi 2 a + b tai alkeiskurssi 2 (KK-RAN105), yht. 4 op. Edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta.

Arvosteluasteikko: hyv-hyl

Kesto: 48 t

Suoritusmerkinnät:  Hinta sisältää Helsingin avoimen yliopiston maksun, joka oikeuttaa  opinto-oikeuden ja suoritusmerkinnän saamiseen. HY avoimen  rekisteröitymisohjeet lähetetään kesäyliopistosta muutama päivä ennen  kurssin alkua. Helsingin yliopiston opiskelijoille suoritetut  opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut saavat  opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta. Suoritusmerkintä  edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän  kurssin opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee  myös HY:n  opiskelijoita). Sisu-kirjautumislinkki lähetetään kesäyliopistosta  kurssin alkaessa ja kirjautuminen tulee tehdä annettuun viimeiseen  ilmoittautumispäivään mennessä.

Kurssin aikataulu:
 • Ma 10.06.2024 17:00-20:15 Etäopetus
 • Ti 11.06.2024 17:00-20:15 Etäopetus
 • Ke 12.06.2024 17:00-20:15 Etäopetus
 • To 13.06.2024 17:00-20:15 Etäopetus
 • Ma 17.06.2024 17:00-20:15 Etäopetus
 • Ti 18.06.2024 17:00-20:15 Etäopetus
 • Ke 19.06.2024 17:00-20:15 Etäopetus
 • To 20.06.2024 17:00-20:15 Etäopetus
 • Ma 24.06.2024 17:00-20:15 Etäopetus
 • Ti 25.06.2024 17:00-20:15 Etäopetus
 • Ke 26.06.2024 17:00-20:15 Etäopetus
 • To 27.06.2024 17:00-18:30 Etäopetus
 • Ma 01.07.2024 17:00-18:30 Etäopetus
Lisää kurssi omaan kalenteriisi