Portugalin jatkokurssi 2, 3 op

Aika: 11.3.-24.4.2025 ti ja to klo 17.15-20.00 (HUOM: ei opetusta 17.4. ja 22.4.)                    
Loppukoe: 29.4.2025 ti klo 17.15-18.45        
Uusinta: 20.5.2025 ti klo 17.15-18.45 (HUOM: ilmoittautuminen uusintaan opettajalle 10 päivää ennen)

Järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä ja äänentoistolla.

Sisältö ja tavoite: Vahvistamme edelleen kielitaitoa suullisten paritehtävien, kirjallisten harjoitusten ja kuuntelujen avulla sekä opettelemme uutta ripeään tahtiin. Aihepiireinä mm. tulevaisuudensuunnitelmat, yhteiskunta ja ajankohtaisaiheet, luonto, ympäristö ja maantiede, sekä taiteet. Kielioppiasioina mm. gerundi, persoonallinen infinitiivi, indikatiivin pluskvamperfekti, konjunktiivin loput aikamuodot (futuuri, imperfekti ja pluskvamperfekti) sekä passiivi.

Lähtötaso: A1/A2 - edeltävinä opintoina portugalin jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot 

Kirja: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas 2, kpl 6–10

Korvaavuus: Kielikeskuksen Portugalin jatkokurssi 2, 3 op (CEFR A2), KK-POR201 (Helsingin yliopisto)

Arvosteluasteikko: hyv-hyl

Jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla täydennetään alkeiskurssilla tai muutoin hankittuja perustaitoja ja saavutetaan yleiskäsitys portugalin peruskieliopista. Sopii erityisesti niille, jotka haluavat intensiivisesti käsitellä portugalin peruskieliopin tai kerrata jo aiemmin oppimaansa. Keskitymme portugalinportugaliin. Kursseihin sisältyy suullista parityöskentelyä, kuunteluharjoituksia ja runsaasti kotitehtäviä, joiden tekemiseen kannattaa varata aikaa.

Kurssin aikataulu:
 • Ti 11.03.2025 17:15-20:00 Etäopetus
 • To 13.03.2025 17:15-20:00 Etäopetus
 • Ti 18.03.2025 17:15-20:00 Etäopetus
 • To 20.03.2025 17:15-20:00 Etäopetus
 • Ti 25.03.2025 17:15-20:00 Etäopetus
 • To 27.03.2025 17:15-20:00 Etäopetus
 • Ti 01.04.2025 17:15-20:00 Etäopetus
 • To 03.04.2025 17:15-20:00 Etäopetus
 • Ti 08.04.2025 17:15-20:00 Etäopetus
 • To 10.04.2025 17:15-20:00 Etäopetus
 • Ti 15.04.2025 17:15-20:00 Etäopetus
 • To 24.04.2025 17:15-20:00 Etäopetus
 • Ti 29.04.2025 17:15-18:45 Etäopetus
Lisää kurssi omaan kalenteriisi