Japanin jatkokurssi 2 monimuotoisesti, 3 op

AikaJakso 1: to klo 16.30-19.45 30.5.-20.6. Jakso 2: ke 31.7.-14.8. klo 16.30-19.45 Lopputentti ma 2.9. klo 17-18.30.

Kurssi pidetään etäopetuksena. Tarvitset opiskeluun tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on  verkkoyhteys, kaiuttimet ja mikrofoni (laitteen omat yleensä riittävät). Kamera on suositeltava.

Kohderyhmä ja työskentelytavat: Kurssi sopii Japanin jatkokurssi 1 monimuotoisesti, 3 op suorittaneille opiskelijoille tai heille, joilla on vastaavat taidot. Itsenäiseen työskentelyyn on syytä varata runsaasti aikaa (51 tuntia), sillä kielen sanastoa ja rakenteita opiskellaan itsenäisesti ennen kutakin oppituntia. Oppitunneilla keskitytään erilaisiin keskustelu-, kuuntelu- kirjoitus- ja lukuharjoituksiin. Kurssin hyväksyttävä suoritus edellyttää 75% osallistumista Zoom-opetustunneille ja sovittujen tehtävien tekemistä hyväksytysti määräajassa ja hyväksyttyä loppukoetta. 

Sisältö ja tavoite: Sosiaalisen kanssakäymisen erilaisia tilanteita: lahjananto tai lahjan saaminen, tuttavallinen keskustelu ystävien/perheen kanssa, muutto uuteen asuntoon. Kielioppiasioista verbien transitiivi- ja intransitiivien muodostus ja käyttö sekä erilaiset valmistautumisen, muutoksen ja asioiden tilan ilmaisut ovat keskeisiä. Kiinalaisia merkkejä opetellaan n. 47 lisää. Opintojaksolla opiskellaan:

 • Aihepiirit: lahjananto (lahjan valitseminen, lahjanantoon liittyvät fraasit, antaa- ja saada-verbit, keskustelua myös tuttavallisella tyylillä), asiatekstit (erilaisia tilastollisiin muutoksiin liittyviä ilmaisuja, myös suullisesti käytettäviä rakenteita), tapahtumat ja teot (intransitiivi- ja transitiiviverbit), muutto (rakenteita, kuten mitä on jo tehty valmiiksi, mikä on tekemättä, missä tilassa esineet/asiat ovat)
 • Japanin peruskieliopin ylemmän tason rakenteita pääosin luku- ja keskusteluharjoituksin, mutta myös pari-/ryhmäesityksen ja lopputentin avulla.
 • Täsmälliset aihepiirit ja työskentelymuodot valitaan osin yhdessä opiskelijoiden kanssa, ja ne muokkautuvat heidän tarpeistaan

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee lahjanantokulttuurin erityispiirteitä ja tuttavallisen kommunikaation alkeita, osaa ilmaista asioiden ja tapahtumien eriasteisia vaiheita ja ymmärtää yksinkertaisia asiatekstejä. Kiinalaisperäisten kanji-merkkien luku- ja ymmärtämistaito on lisääntynyt. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:

 • pohdiskella, mitä joku haluaisi lahjaksi, käyttää sopivia fraaseja antotilanteessa ja keskustella antamisesta/saamisesta
  ymmärtää asiatekstejä, niissä ilmaistuja tilastollisia muutoksia ja keskustella itsekin erilaisista muutoksista ja ilmiöistä suullisesti
  kommunikoida yksinkertaisissa tilanteissa läheisten ystävien (tai perheenjäsenten) kanssa tuttavallisella tyylillä ja tunnistaa/taitaa kyseisen tyylin kielenkäytön sukupuolieroja
  erilaisten tapahtumien ja tekemisten kuvaamisen transitiivi- ja intransitiiviverbeillä.
  keskustella esimerkiksi muuttovalmisteluista: mitä on jo tehty, mikä on tekemättä, mikä on mahdollisesti rikkoutunut ym. asioiden tiloja
  tunnistaa (osaa lukea ja ymmärtää) aiempien opintojaksojen n. 300 kanji-merkkiä käsitellyissä ja harjoitelluissa konteksteissa. Lukea ja kirjottaa uusia merkkejä, joita opiskellaan 47 kappaletta aihepiireistä, kuten erilaiset ammatit sekä tenttikysymyksissä ja pääsykokeissa käytettävät merkit. Vain muutaman keskeisimmän merkin kirjoitustaito tulee hallita (nämä merkit ilmoitetaan tarkasti).

LähtötasoCEFR A2. Edeltävinä opintoina opintojakso Japanin jatkokurssi 1 monimuotoisesti, 3 op (KK-JAP203) tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit: 

Oppikirja: Bunka Shokyuu Nihongo II, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-859-3. Kpl 22-26.
Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyuu Nihongo II - renshuu mondaishuu, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-861-6. Kpl 22-26.
Basic Kanji Book, vol. 2, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, ISBN 978-4-89358-883-8. Kpl 27-30.
Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. kurssin Moodle-sivuilla (salasana ilmoitetaan kurssin alettua)

Opettaja: FM Outi Smedlund

Korvaavuus: Japanin jatkokurssi 2 monimuotoisesti vastaa kielikeskuksen kurssia Japanin jatkokurssi 2 monimuotoisesti (KK-JAP204, Helsingin yliopisto).

Suoritusmerkinnät: Suoritusmerkintä edellyttää  kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin  opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee myös HY:n opiskelijoita).  Sisu-kirjautumisohjeet lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja  kirjautuminen tulee tehdä ohjeissa annettuun viimeiseen  ilmoittautumispäivään mennessä. Helsingin yliopiston opiskelijoille  suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut  saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta.  

Kesto ja kurssimaksu: 30 t, 127 € / 92 € Hinta sisältää  Helsingin avoimen yliopiston maksun, joka oikeuttaa opinto-oikeuden ja  suoritusmerkinnän saamiseen.

Kurssin aikataulu:
 • To 30.05.2024 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • To 06.06.2024 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • To 13.06.2024 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • To 20.06.2024 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ke 31.07.2024 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ke 07.08.2024 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ke 14.08.2024 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ma 02.09.2024 17:00-18:30 Etäopetus / Distance learning
Lisää kurssi omaan kalenteriisi