Italian jatkokurssi 2, ryhmä C, 3 op

Aika: 31.10.-9.12.2024 torstaisin ja maanantaisin klo 17.00–19.45

Loppukoe 12.12. ma klo 17.00–18.30

Uusinta 22.1.2025 ke 17.00–18.30 (HUOM. Ilmoittautumiset opettajalle viim. 10 päivää ennen koetta.)

Opettaja: FM Leena Taavitsainen-Petäjä

Kurssi opetetaan etäyhteydellä (Zoom). Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on verkkoyhteys, kaiuttimet, mikrofoni ja kamera (laitteen omat yleensä riittävät).

Tavoite ja sisältö: Puhutun ja kirjoitetun kielen ja sen rakenteiden parempi hallitseminen. Opiskelija ymmärtää melko hyvin puhetta ja pystyy osallistumaan vaivattomammin keskusteluun, sekä tuntee kaikki aikamuodot ja tapaluokat. Aihepiirit: koulunkäynti ja opiskelu, hyvinvointi, luonteen sekä ulkonäön kuvaileminen, asuminen, työelämä. Rakenteet: mm. käskymuoto ja pronominien käyttö sen yhteydessä, indefiniittipronomineja, futuuri, yhdistetyt pronominit, pronominien paikka, passiivisia ilmaisuja, konjunktiivin preesens. Kurssi on erittäin intensiivinen, joten kotitehtävien tekemiseen kannattaa varata aikaa.

Kirja: Kirja: Bella vista 2, kpl 7–12 (Kuusela-Imperato-Meurman, Sanoma-Pro)

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina jatkokurssi 1 tai esim. lukion lyhyt italia 

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus KK-ITA202 Italian jatkokurssi 2, 3 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta

Arvosteluasteikko: hyv-hyl

Suoritusmerkinnät: Helsingin yliopiston opiskelijoille suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta. Suoritusmerkintä edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee  myös HY:n opiskelijoita). Sisu-kirjautumislinkki lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja kirjautuminen tulee tehdä annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Kurssin aikataulu:
 • To 31.10.2024 17:00-19:45 Etäopetus
 • Ma 04.11.2024 17:00-19:45 Etäopetus
 • To 07.11.2024 17:00-19:45 Etäopetus
 • Ma 11.11.2024 17:00-19:45 Etäopetus
 • To 14.11.2024 17:00-19:45 Etäopetus
 • Ma 18.11.2024 17:00-19:45 Etäopetus
 • To 21.11.2024 17:00-19:45 Etäopetus
 • Ma 25.11.2024 17:00-19:45 Etäopetus
 • To 28.11.2024 17:00-19:45 Etäopetus
 • Ma 02.12.2024 17:00-19:45 Etäopetus
 • To 05.12.2024 17:00-19:45 Etäopetus
 • Ma 09.12.2024 17:00-19:45 Etäopetus
 • To 12.12.2024 17:00-18:30 Etäopetus
Lisää kurssi omaan kalenteriisi