Espanjan alkeiskurssi 1 ryhmä A, 4 op

Aika:
16.1.-27.2.2024 ti ja to klo 17.00-20.15  (HUOM ei opetusta 19.2.-25.2.2024)
29.2.2024 to klo 17.00-18.45
Loppukoe: 5.3.2024 ti klo 17.30-19.00
Uusinta: 8.4.2024 ma klo 17.00-18.30 (HUOM: ilmoittautuminen opettajalle viimeistään 10 päivää ennen uusintaa)

Opetuskerrat järjestetään etäopetuksena Zoom-alustalla. Tarvitset opiskeluun tietokoneen  tai mobiililaitteen, jossa on  verkkoyhteys, kaiuttimet ja mikrofoni  (laitteen omat yleensä riittävät). Kamera on suositeltava.

Lähtötaso: -

Sisältö: Opitaan kielen perusasioita mm. kertomaan itsestä, perheestä ja harrastuksista sekä asioimaan ravintolassa; kielioppiasioista mm. olla-verbit, indikatiivin preesens.

Kirjat: Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki: Español uno (13. tai uudempi laitos), kpl 1-8.

Arvosteluasteikko: hyv-hyl


ESPANJAN ALKEISKURSSIT:

Alkeiskurssi 1 ja alkeiskurssi 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla opitaan espanjan kielen perusrakenteet ja keskeisin käyttösanasto. Lisäksi tehdään helpohkoja keskustelu- ja kuunteluharjoituksia. Kurssit ovat erittäin intensiivisiä, joten kotitehtävien tekemiseen kannattaa varata aikaa. 

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen espanjan alkeiskurssia 1 (KK-ESP001) ja alkeiskurssi 2 vastaa espanjan alkeiskurssia 2 (KK-ESP101) (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa sekä hyväksyttyä loppukoetta.

Suoritusmerkinnät: Suoritusmerkintä edellyttää  kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin  opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee myös HY:n opiskelijoita).  Sisu-kirjautumisohjeet lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja  kirjautuminen tulee tehdä ohjeissa annettuun viimeiseen  ilmoittautumispäivään mennessä. Helsingin yliopiston opiskelijoille  suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta. 

Opetustunnit: 48 t  

Kurssimaksu: 112 € / 87 €. Hinta sisältää  Helsingin avoimen  yliopiston opintomaksun.