Teemoja englantilaisessa kielitieteessä I, 5 op, lv. 2024–25

Aika: Lähiopetus syyslukukaudella iltaisin. Aikataulu vahvistetaan alkukesän aikana.

Uusintaan ilmoittautuminen 10 päivää ennen tentti-ilmoittautumislomakkeella.

HUOM. Kurssille voivat osallistua vain englannin perusopintokokonaisuuteen hyväksytyt.

Tavoite ja sisältö: 
Opintojakson suoritettuasi

  • olet tutustunut englannin kieltä käsittelevään kielitieteelliseen tutkimukseen
  • hallitset kielitieteellisessä tutkimuksessa käytettäviä analyysimenetelmiä
  • olet lukenut ja soveltanut tietoa englannin kielitieteellisestä tutkimuksesta
  • olet jakanut kokemuksia englannin kieltä koskevista aineistoista ja kielitieteellisistä lähestymistavoista muiden opiskelijoiden kanssa
  • olet harjoitellut kielitieteellisen analyysin raportointia ja/tai teoriakatsauksen laatimista.


Suoritustapa: Säännöllinen osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t, enintään yhden opetuskerran poissaolo), tehtävät, tentti.

Huomaa, että Helsingin yliopiston linjauksen mukaisesti poissaoloihin lasketaan kaikki poissaolot, myös sairastumisen vuoksi tapahtuvat. Suosittelemme vahvasti, että samaan aikaan näiden opintojen suorittamisen kanssa opiskelija ei ottaisi runsaasti muita opintoja, iltatöitä tai lomamatkoja yms.

 

 

Kuuluu kokonaisuuteen: