Puhuttu englanti, 5 op, lv. 2024–2025

Aika: Lähiopetus kevätlukukaudella iltaisin. Aikataulu vahvistetaan alkukesän aikana.

HUOM. Kurssille voivat osallistua vain englannin perusopintokokonaisuuteen hyväksytyt.

Tavoite ja sisältö: 
Opintojakson suoritettuasi osaat:

  • - kuvata puheentuottamisen perusmekanismeja
  • - havaita ja tuottaa englannin kielen äänteitä ja prosodisia piirteitä
  • - tunnistaa ja kuvata standardienglantien vokaalien ja konsonanttien esittämiseen kehitetyt symbolit
  • - transkriboida standardienglantien äänteitä
  • - kuvata standardienglannin intonaation merkityksen ja käytön
  • - suoriutua erilaisista suullisista tehtävistä.


Suoritustapa: Säännöllinen osallistuminen (enintään yhden opetuskerran poissaolo) luennoille (28 t) ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät.

Huomaa, että Helsingin yliopiston linjauksen mukaisesti poissaoloihin lasketaan kaikki poissaolot, myös sairastumisen vuoksi tapahtuvat. Suosittelemme vahvasti, että samaan aikaan näiden opintojen suorittamisen kanssa opiskelija ei ottaisi runsaasti muita opintoja, iltatöitä tai lomamatkoja yms.

 

 

 

 

Kuuluu kokonaisuuteen: