Kulttuuri ja yhteiskunta, 5 op, lv. 2024–25

Aika: Lähiopetus syyslukukaudella iltaisin. Aikataulu vahvistetaan alkukesän aikana.

HUOM. Kurssille voivat osallistua vain englannin perusopintokokonaisuuteen hyväksytyt.


Tavoite ja sisältö: Suoritettuasi opintojakson

  • osaat seurata molempien maiden yhteiskunnallista ja kulttuurista kehitystä käsitteleviä luentoja ja tehdä yhteenvetoja niiden pohjalta
  • osaat laatia ja pitää asianmukaisesti rakennetun suullisen esitelmän ryhmässä jostakin kurssilla käsiteltävästä aiheesta muille opiskelijoille ja antaa asianmukaista palautetta muiden esitelmistä
  • osaat toimia ryhmän jäsenenä.


Suoritustapa: Säännöllinen osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t, enintään yhden opetuskerran poissaolo), tehtävät.

Huomaa, että Helsingin yliopiston linjauksen mukaisesti poissaoloihin lasketaan kaikki poissaolot, myös sairastumisen vuoksi tapahtuvat. Suosittelemme vahvasti, että samaan aikaan näiden opintojen suorittamisen kanssa opiskelija ei ottaisi runsaasti muita opintoja, iltatöitä tai lomamatkoja yms.

 

 

 

Kuuluu kokonaisuuteen: