Kontrastiivinen tekstianalyysi, 5 op, lv. 2024–25

Aika: Lähiopetus kevätlukukaudella iltaisin. Aikataulu vahvistetaan alkukesän aikana.

Uusintaan ilmoittautuminen viimeistään 10 päivää ennen tentti-ilmoittautumislomakkeella.

HUOM. Kurssille voivat osallistua vain englannin perusopintokokonaisuuteen hyväksytyt.

Tavoite ja sisältö: Hyväksytysti suoritetun opintojakson jälkeen

  • osaat analysoida ja ymmärtää englanninkielistä ja suomenkielistä tekstiä
  • osaat käsitellä tekstejä kontrastiivisesti
  • ymmärrät käännöstieteen peruskäsitteitä ja osaat soveltaa niitä käytännön kääntämiseen
  • osaat hakea ja arvioida kriittisesti tietolähteitä ja rinnakkaistekstejä
  • tuotat sujuvaa suomenkielistä tekstiä englanninkielisen lähdetekstin pohjalta ja hyvää idiomaattista englanninkielistä tekstiä suomenkielisen tekstin pohjalta.


Suoritustapa: Säännöllinen osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t, enintään yhden opetuskerran poissaolo), tehtävät, tentti ja oppimispäiväkirja.

Huomaa, että Helsingin yliopiston linjauksen mukaisesti poissaoloihin lasketaan kaikki poissaolot, myös sairastumisen vuoksi tapahtuvat. Suosittelemme vahvasti, että samaan aikaan näiden opintojen suorittamisen kanssa opiskelija ei ottaisi runsaasti muita opintoja, iltatöitä tai lomamatkoja yms.

 

 

 

 

Kuuluu kokonaisuuteen: