Englannin kielen rakenteet, 5 op, lv. 2024–25

Aika: Lähiopetus kevätlukukaudella iltaisin. Aikataulu vahvistetaan alkukesän aikana.

Uusintakokeeseen ilmoittautuminen viimeistään 7 päivää ennen tentti-ilmoittautumislomakkeella.

HUOM. Kurssille voivat osallistua vain englannin perusopintokokonaisuuteen hyväksytyt.

Tavoite ja sisältö: 
Opintojakson suoritettuasi osaat

  • tunnistaa englannin kielen rakenteiden kuvaamiseen kehitettyä terminologiaa
  • määritellä ja tunnistaa englannin kielen keskeiset sanaluokat
  • analysoida englannin kielen keskeisiä lausekerakenteita
  • tunnistaa lausekkeiden keskeiset kieliopilliset funktiot (esim. subjekti, verbi, objekti)
  • tunnistaa englannin kielen keskeiset lauserakenteet
  • tunnistaa finiittiset ja ei-finiittiset lauserakenteet.


Suoritustapa: Säännöllinen osallistuminen opetukseen (enintään yhden opetuskerran poissaolo, 28 t), tehtävät, tentti

Huomaa, että Helsingin yliopiston linjauksen mukaisesti poissaoloihin lasketaan kaikki poissaolot, myös sairastumisen vuoksi tapahtuvat. Suosittelemme vahvasti, että samaan aikaan näiden opintojen suorittamisen kanssa opiskelija ei ottaisi runsaasti muita opintoja, iltatöitä tai lomamatkoja yms.

 

 

 

 

Kuuluu kokonaisuuteen: