Hyvinvointia ja kukoistusta hyvinvointiopetuksen ja positiivisen pedagogiikan keinoin (12 op)

Aika: 16.1.-25.9.2024

Hyvinvointia ja kukoistusta hyvinvointiopetuksen ja positiivisen pedagogiikan keinoin on 12 opintopisteen Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus. Koulutus perehdyttää osallistujat monipuolisesti positiiviseen pedagogiikkaan ja laaja-alaiseen hyvinvointiopetukseen. Koulutus toteutetaan Helsingissä monimuoto-opiskeluna. 

Koulutus sisältää:

 • Viisi lähiopetuspäivää Kulttuuriskeskus Sähinän tiloissa Helsingin Lauttasaaressa. Lähiopetuspäivät klo 9.00-15.00: ti 16.1.2024, ti 5.3., ti 2.4., ti 20.8., ke 11.9.
 • Viisi etäkoulutuspäivää zoomissa. Etäopetuspäivät klo 9.00-13.00: ti 6.2.2024, ti 26.3., ti 23.4., ke 4.9., ke 25.9.
 • Itsenäistä opiskelua Clanedin digitaalisessa oppimisympäristössä.

Sisältö ja tavoite:

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle: 

 • Kattava ja syvällinen käsitys positiivisen pedagogiikan menetelmien, asenteen ja teoriasisältöjen soveltamisesta opetustyössä.
 • Laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sisältöjen, teorian ja toteutuksen hallinta ja soveltamisen taidot.
 • Perusteellinen osaaminen dialogiseen, valmentavaan ja ratkaisukeskeiseen opettajuuteen ja ohjaamiseen.
 • Vahva ymmärrys hyvinvointiopetuksen ja opetussuunnitelmien tavoitteiden yhteneväisyydestä ja soveltamisesta.
 • Työkaluja osallistujien oman hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tueksi.
 • Koulutuskokonaisuuden käytyään opettaja osaa käyttää ja soveltaa opittuja metodeja omassa työssään oppilaiden osallisuuden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tietoisesti.

Koulutusohjelman tavoitteena on lisätä hyvinvointiopetuksen ja positiivisen kasvatuksen osaamista, jotta hyvinvointiopetuksen ennaltaehkäisevät mielenterveystaidot saadaan opettajien sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tueksi ja konkreettisiksi työkaluiksi arkeen.

Koulutuksen pääsisällöt::

 • Positiivinen pedagogiikka hyvinvoinnin ja osallisuuden rakentamisessa.
 • Hyvinvointiopetus ja -kasvatus.
 • Läsnäolotaidot ja valmentava dialoginen opetusote.
 • Tunnetaidot, myötätunto ja itsemyötätunto
 • Vuorovaikutustaidot ja vahvuustaidot
 • Ajattelutaidot, itsensä johtamisen taidot ja ratkaisukeskeisyys

Kohderyhmä: Koulutus on pääasiassa suunnattu perusopetuksen opetushenkilöstölle, mutta koulutukseen voivat osallistua myös esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen opettajat, taiteen perusopetuksen opettajat, lukiokoulutuksen opettajat sekä ammatillisen koulutuksen opettajat, ohjaajat ja vapaan sivistystyön opetushenkilöstö. Koulutukseen sitoudutaan koko koulutuksen ajaksi.

Ryhmään valitaan 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä, kuitenkin niin että, Kohderyhmä-kohdan soveltuvuusehdot koulutukseen osallistumisesta täyttyvät.

Kouluttajat: Susanna Heikari (KM), positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen kouluttaja ja asiantuntija, tietoisuustaitojen kouluttaja CFM (mindfulness), Digitaalisten oppimisympäristöjen ja tulevaisuuden oppimisen erityisasiantuntija, kouluhyvinvoinnin johtamisen asiantuntija. Pauliina Avola (KM) Kukoistava kasvatus positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjan kirjoittaja. Väitöskirjatutkija, Nepsy -valmentaja, Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointitaitojen koulutuksen kehittäjä ja Positive Psychology Coach -ohjelman kouluttaja ja kehittäjä. Viivi Pentikäinen (VTM) toinen Kukoistava kasvatus positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjan kirjoittaja. Väitöskirjatutkija ja Positive Education OY:n perustaja.

Hyvinvointia ja kukoistusta hyvinvointiopetuksen ja positiivisen pedagogiikan keinoin on Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus ja siten osallistujalle maksuton. HUOM! ilmoittautumisen yhteydessä tulee täyttää Opetushallituksen kyselylomake koulutukseen osallistujalle -lomake ja lähettää se täytettynä sähköpostitse osoitteeseen: antti.merilainen@hsky.fi

Kesto: 50 otKurssin aikataulu:
 • Ti 16.01.2024 09:00-15:00 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • Ti 06.02.2024 09:00-13:00 Etäopetus / Distance learning
 • Ti 05.03.2024 09:00-15:00 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • Ti 26.03.2024 09:00-13:00 Etäopetus / Distance learning
 • Ti 02.04.2024 09:00-15:00 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • Ti 23.04.2024 09:00-13:00 Etäopetus / Distance learning
 • Ti 20.08.2024 09:00-15:00 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • Ke 04.09.2024 09:00-13:00 Etäopetus / Distance learning
 • Ke 11.09.2024 09:00-15:00 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • Ke 25.09.2024 09:00-13:00 Etäopetus / Distance learning
Lisää kurssi omaan kalenteriisi