Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet, 5 op, syksy 2024

Opetuksen ajankohta: 31.10.-31.12.2024. 

Kaikille avoin opintokokonaisuutta ja -jaksoja koskeva info-tilaisuus järjestään 10.9.2024 17.00-18.00. Etätapaamiseen pääsee tästä linkistä (Zoom).

Sisältö: Lapsen ja nuoren sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Kulttuuriset mallit ja ajattelutavat. Verkkoyhteisöt.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, luentopäiväkirja, oppimistehtävä. Opintojakso suoritetaan omatoimisesti työskennellen. (135 h).

Arviointi: suoritukset arvioidaan asteikolla 0-5. Luentopäiväkirja 50 %, oppimistehtävä 50 %.

Opettajat: Sanna Aaltonen (vastuuopettaja)

Kirjallisuus: Oppimistehtävien yhteydessä Moodle-verkko-oppimisympäristössä jaettava materiaali.

Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).

Kurssimaksu: 75 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 60 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.