Fysiikan abikurssi

Aika: 

13.1.-10.2.2023 pe klo 16.30-20.00

16.2.-17.2.2023 to-pe klo 16.30-20.00

3.3.-10.3.2023 pe klo 16.30-20.00

Sisältö: Kurssilla kerrataan mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin keskeiset asiat. Kurssille osallistuvien toiveita pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon opetuksessa. Kurssin aikana saat myös vinkkejä ja rutiinia fysiikan tehtävien ratkaisuun. Harjoitustehtävinä ratkotaan yo–tasoisia tehtäviä sekä harjoitellaan myös teoriavastauksen laatimista fysiikan ainereaalissa.

Kirja: Lehto, Maalampi, Havukainen, Leskinen: Yo-kertaus fysiikka -digikirja, Sanoma Pro. Lisäksi kurssilla käytetään materiaaleina mm. vanhoja ylioppilaskoetehtäviä.

SuoritustapaKurssi toteutetaan lähiopetuksena. Kurssi sisältää opettajan pitämien oppituntien lisäksi kotitehtäviä ja itsenäistä työskentelyä 

Kurssin aikana tehtävien tekemistä harjoitellaan ylioppilastutkinnon sähköisen koeympäristön mukaisilla välineillä. Kurssilla käytetään tehtävien tekemisessä TI-Nspire CX CAS -ohjelmaa, joka on käytössä ylioppilastutkinnon koealustalla. Jos olet tottunut käyttämään jotain muuta CAS-tietokoneohjelmistoa, voit käyttää sitä myös tällä kurssilla, mutta yhteisiä esimerkkejä tehdään käyttäen mallina TI:n ohjelmistoa.   

KohderyhmäKurssi on yo–tutkintoon valmistava fysiikan kertauskurssi, mutta se soveltuu myös kertauskurssiksi Aalto–yliopiston teknilliseen korkeakouluun, lääketieteelliseen tiedekuntaan ja matemaattisluonnontieteellisiä aineita opiskelemaan aikoville. Voit siis olla joko ylioppilaskirjoituksiin tähtäävä abiturientti, korkeakoulun pääsykokeisiin valmistautuva opiskelija tai opiskelija, joka haluaa kerrata lukion oppimäärää.  

Hyväksilukeminen: Helsingin seudun kesäyliopiston kurssien kesto ja sisältö vastaavat lukion opetussuunnitelman kertauskursseja ja useissa lukioissa kurssi voidaan hyväksilukea osaksi lukio-opintoja. Pyydäthän päätöksen hyväksilukemisesta etukäteen omasta oppilaitoksestasi.