Biologian abikurssi

Aika: 5.6.-9.6. ma-pe klo 9.00-13.25
Koe 12.6. ma 9.00-13.45
Kokeen palautus: 14.6. ke klo 10.00-12.30 

Sisältö: Kurssilla kerrataan biologian pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien (Bi1–Bi5) keskeisimmät aihealueet opiskelijoiden toiveita kuunnellen. Kurssilla tutustutaan edellisten vuosien yo-kokeiden tehtäviin ja tehdään runsaasti monipuolisia harjoitustehtäviä. Tämän lisäksi kurssilla harjoitellaan vastaustekniikkaa ja saat vinkkejä hyvän yo-vastauksen laatimiseen. Kurssi antaa hyvät valmiudet biologian ainereaalia varten.

Materiaali: Studeon BI 1–5 Biologian kertauskurssi (LOPS2016) (sähköinen materiaali)

SuoritustapaKurssi toteutetaan etäopintoina, jota varten tarvitset oman tietokoneen, internet-yhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla. Kurssin luennot pidetään Teamsin välityksellä ja kurssilla on käytössä oppimisalusta Moodle. Kurssi sisältää opettajan pitämien oppituntien lisäksi kotitehtäviä ja itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä: Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat kerrata lukion oppimäärää. Voit siis olla joko ylioppilaskirjoituksiin tähtäävä abiturientti tai opiskelija, joka haluaa kerrata lukion oppimäärää. Kurssi soveltuu erinomaisesti myös lukion oppimäärän kertaamiseen mm. bio– ja ympäristötieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeita varten. 

Hyväksilukeminen: Helsingin seudun kesäyliopiston kurssien kesto ja sisältö vastaavat lukion opetussuunnitelman kertauskursseja ja useissa lukioissa kurssi voidaan hyväksilukea osaksi lukio-opintoja. Pyydäthän päätöksen hyväksilukemisesta etukäteen omasta oppilaitoksestasi.