Fråntsida

Kort på svenska

Välkommen att studera vid Helsingforsnejdens sommaruniversitet! Undervisningen är öppen för alla oberoende av ålder, grundutbildning eller övrig studierätt. Vi erbjuder över 700 olika kurser per år och ungefär 8000 studerande tar del av vår undervisning årligen. Vi arrangerar undervisning året om.

Helsingforsnejdens sommaruniversitet är en finskspråkig läroanstalt som arrangerar bland annat öppen universitetsundervisning, språkkurser, yrkesinriktad fortbildning, abiturientkurser samt öppna evenemang för allmänheten.

Sommaruniversitetet gör fritt bildningsarbete och det upprätthålls av stiftelsen för Helsingforsnejdens sommaruniversitet som grundades av kommunerna i huvudstadsregionen. De här kommunerna utgör också stiftelsens medlemmar och tillsammans med Helsingfors universitet sköter de stiftelsens förvaltning.

Registrera dig för våra kurser