Nainen tanssii yksin keskellä kuvaa

Tanssipedagogiikan opinnot

Tanssipedagogiikan opinnot soveltuvat erilaisten taide- ja liikuntaryhmien vetäjille, opettajille, varhaiskasvattajille ja muille tanssitaitoisille. Tanssijoille ne antavat lisäpätevyyttä tanssin opettajana toimimiseen.

Opintokokonaisuus antaa osallistujille perustiedot kehollisuudesta, liikkeestä, tanssin monista muodoista ja tanssin opettamisesta. Opintojen aikana syntyy avara käsitys tanssista osana kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä kyky tuoda tanssi osaksi erilaisten yhteisöjen ja ryhmien arkea.

Tanssipedagogiikan opinnot ovat 25 opintopisteen suuruinen kokonaisuus ja ne toteutetaan Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaisesti. Kokonaisuus koostuu seuraavista osa-alueista:

Kehon potentiaali, 5 op
Oma liike, 5 op
Tanssin monet muodot, 5 op
Tanssin oppiminen ja opettaminen, 5 op
Oma projekti, 5 op

Opinnot alkavat 10.9.2022, ja aikaa kokonaisuuden suorittamiseen on 14.5.2023 asti. Ilmoittautuminen viimeistään 24.8.2022.

Kuva: Anuj Yadav, Unsplash