Nainen tanssii yksin keskellä kuvaa

Tanssi- ja teatteripedagogiikan opinnot

Löydä itsellesi sopiva opintokokonaisuus tanssin tai teatterin parista! Kokonaisuudet järjestetään Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaisesti. Tutustu kokonaisuuksiin ja ilmoittaudu mukaan:

Tanssipedagogiikan opinnot, 25 op

Tanssipedagogiikan opinnot soveltuvat erilaisten taide- ja liikuntaryhmien vetäjille, opettajille, varhaiskasvattajille ja muille tanssitaitoisille. Tanssijoille ne antavat lisäpätevyyttä tanssin opettajana toimimiseen.

Opintokokonaisuus antaa osallistujille perustiedot kehollisuudesta, liikkeestä, tanssin monista muodoista ja tanssin opettamisesta. Opintojen aikana syntyy avara käsitys tanssista osana kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä kyky tuoda tanssi osaksi erilaisten yhteisöjen ja ryhmien arkea.

Tanssipedagogiikan opinnot ovat 25 opintopisteen suuruinen kokonaisuus. Kokonaisuus koostuu seuraavista kursseista:

Kehon potentiaali, 5 op
Oma liike, 5 op
Tanssin monet muodot, 5 op
Tanssin oppiminen ja opettaminen, 5 op
Oma projekti, 5 op

Opinnot alkavat 10.9.2022, ja aikaa kokonaisuuden suorittamiseen on 14.5.2023 asti. Ilmoittautuminen viimeistään 24.8.2022.

Teatteripedagogiikan opinnot, 25 op

Teatteripedagogiikan opinnot sopivat opettajille, varhaiskasvattajille, nuoriso- ja sosiaalityöntekijöille, harrastajaryhmien vetäjille ja muille teatterista ja teatteriopetuksesta kiinnostuneille. Aikaisempia teatteriopintoja ei vaadita, mutta jonkinlainen kokemus teatterista on tarpeen. 

 Opintokokonaisuudessa tutustutaan teatteriin, sen oppimiseen ja opettamiseen eri näkökulmista. Koulutuksen sisältö rakentuu osallistujien aiemman osaamisen ja kokemusten pohjalle ja syventää osallistujien käytännön taitoja. Teatteripedagogisten perustaitojen lisäksi koulutuksessa painottuu teatterin eri osa-alueet sekä pedagogiseen vuorovaikutukseen liittyvien kysymysten pohtiminen suhteessa teatteriin ruumiillisena ja sosiaalisena taidemuotona. 

Teatteripedagogiikan perusteet on 25 opintopisteen suuruinen kokonaisuus. Kokonaisuus koostuu seuraavista kursseista:

Haku Teatteripedagogiikan perusteet, 25 op, 2022-2023
Mitä teatteri on? 10 op
Teatterin oppiminen ja opettaminen, 4 op
Oma projekti, 7 op
Epilogi, 2 op
Orientaatio teatteripedagogiikkaan, 2 op

Opinnot alkavat 16.9.2022, ja aikaa kokonaisuuden suorittamiseen on 3.5.2023 asti. Ilmoittautuminen viimeistään 14.8.2022.

Kuva: Anuj Yadav, Unsplash