Ennakkotietoa: Johdatus matemaattiseen päättelyyn 2, op, lv. 2024-25

Kesäyliopistossa on suunnitteilla Johdatus matemaattiseen päättelyyn, 2 op, Oulun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Tiedot julkaistaan ennakkotietona ja ne voivat muuttua.

Maksuton verkkokurssi järjestetään lukuvuonna 2024–25. Tarkempi aikataulu tiedotetaan lähempänä ja ilmoittautuminen opintojaksolle avautuu kevään aikana.

Osaamistavoitteet: Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija:

    tuntee erilaisia todistustekniikoita

    kykenee arvioimaan ja perustelemaan yksinkertaisten väitteiden paikkansapitävyyttä

    ymmärtää ja osaa lukea matemaattisia merkintöjä sisältävää tekstiä

Sisältö: Kurssin tavoitteena on kehittää matemaattista päättelykykyä ja kykyä ymmärtää erilaisia todistustekniikoita. Kurssilla tutustutaan logiikan perusteisiin sekä opetellaan suoraa ja epäsuoraa todistamista, (vasta)esimerkein perustelua ja matemaattisen induktion käyttöä.

Suoritustapa: Kurssialueella Moodlessa annettujen tehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arviointi: hyv-hyl

Kohderyhmä: Kaikki matemaattisen osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneet. Opintojakso soveltuu erityisen hyvin lukiolaisille.