Ilmasto-oikeuden perusteet – mitä jokaisen työntekijän pitää tietää?

Aika: 19.–26./27.9.

Paikka: Etäopetus

Tavoite ja sisältö: Uusi lainsäädäntö velvoittaa sekä yksityistä että julkista sektoria toimenpiteisiin: yritysvastuusäätely velvoittaa yrityksiä ja ilmastolaki velvoittaa julkista sektoria, ja myös erityissäätely lisääntyy eri toimialoilla. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen koskettaa kaikkia organisaatioita ja ne on otettava huomioon esimerkiksi tilinpäätösraportoinnissa ja markkinoinnissa.

Tarkemmat sisältö- ja aikataulutiedot sekä ilmoittautuminen täällä.