Tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot, 25 op, 2024

Järjestetään Turun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti monimuoto-opintoina. HUOM! Opintoryhmätapaamiset järjestetään etäopetuksena. 

Kohderyhmä: Kaikki, jotka haluavat kehittää omaa organisaatiotaan, saada uusia ajatuksia oman työn kehittämiseen ja tulevaisuusajatteluun tai vaikka tuotekehitykseen ja innovaatiotoimintaan. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, 5 op

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, 5 op

Vaihtuva-aiheinen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso, 5 op

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen, 5 op

Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta, 5 op


Kurssimaksut: Kokonaisuusmaksu 565 €, sisältää Turun yliopiston maksun 250 €


Tulevaisuudentutkimuksen opinnoista sanottua:

"Opinnot auttoivat jäsentämään uudelleen pitkän uran kartuttamaa tietoa ja näkemään asioita, joita on tarpeen opiskella lisää. Opiskelu tarjosi mahdollisuuden päästä sellaisten tulevaisuustiedon lähteille, joihin ei muutoin olisi helposti osunut. Tulevaisuustutkimuskeskustelun seuraaminen antoi rohkeutta itsekin ottaa esiin kiinnostavia asioita työyhteisössä. Kyllä kannatti."

"Kiinnostuin tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmistä ja niiden käytöstä omassa opiskeluprojektissani... Sain siis konkreettisesti uusia työkaluja, -välineitä ja verkostoja omaan työhöni ja jatko-opintoihini. Lukuvuosi oli työläs, mutta antoisa ja itselleni uusia näkökulmia avautui mielenkiintoisen asiasisällön, uuden oppimisen ja opiskelijaryhmän myötä."

 

Asiasana: tulevaisuudentutukimus, tulevaisuus, tutkimusmenetelmät, kehittäminen