Osaava® kouluttaja

Aika: 

11.-12.10. ke-to

7.-8.11. ti-ke

29.-30.11. ke-to

Klo 9-15.30

Laajuus: Vastaa 10 opintopisteen työmäärää

Sisältö: Osaava kouluttaja -koulutus on monipuolinen ja kattava kokonaisuus, jossa tarkastellaan ja harjoitellaan kouluttamisen eri osa-alueita: koulutuksien rakennetta, kouluttajan esiintymistä ja ilmaisua, ryhmänhallintaa sekä harjoituksien ja menetelmien käyttöä oppimisen tukena. Tavoitteena on syventää tietoa oppimisen anatomiasta, vahvistaa koulutusten vuorovaikutteisuutta ja vaikuttavuutta sekä lisätä rohkeutta kouluttamiseen.

Koulutuskokonaisuuden jälkeen osallistuja:

 • osaa kuvata omien koulutustensa takana olevaa pedagogista ajattelua sekä käyttöteoriaansa.
 • osaa suunnitella tehokkaita ja vaikuttavia sekä oppimista tukevia koulutuksia eri ympäristöihin.
 • osaa mukauttaa omaa esiintymistään kohderyhmän mukaisesti.
 • osaa esiintyä siten, että pystyy herättämään ja ylläpitämään osallistujien kuuntelumotivaation
 • osaa käyttää ilmaisuaan osana koulutuksen havainnollistamista ja dynamiikkaa.
 • osaa havainnoida ryhmän vuorovaikutusta ja mukauttaa toimintaansa havaintojensa pohjalta.  
 • osaa valita koulutuksen sisällön ja osallistujien kannalta sopivia ja oppimista tukevia menetelmiä sekä ohjata erilaisia toiminnallisia harjoituksia.
 • osaa hyödyntää aiempaa monipuolisemmin vuorovaikutustaitojaan kouluttamisessa.
 • osaa toimia kouluttajana myös verkkovälitteisissä koulutuksissa

Kenelle:

Osaava kouluttaja - koulutus toimii monialaisena täydennyskoulutuksena kaikille, joita kouluttaminen kiinnostaa sekä heille, joiden työhön tai vapaa-aikaan liittyy kouluttaminen.

Koulutus sopii hyvin aloitteleville kouluttajille tai koulutustyöstä kiinnostuneille, mutta hyvin myös heille, jotka ovat jo toimineet kouluttajina. Heille koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa kouluttamisen tapaa sekä syventää osaamista. Monessa työssä kouluttaminen on osa työnkuvaa ja siten tämä koulutus toimii hyvänä tukena työssä ja työuralla menestymisessä sekä tarjoaa myös yrittäjille uusia liiketoimintamuotoja.

Opetusmuodot: Luentoja, pari- ja ryhmätyöskentelyä, toiminnallista ja kirjallista itsenäistä työskentelyä sekä oppimispäiväkirjan pitäminen. Kurssiin kuuluu ennakkotehtävä. Lisäksi koulutuskokonaisuus sisältää oman koulutuksen rakentamista välitehtävien avulla ja oman koulutuksen esittelyn ja koulutusdemon toteuttamisen koulutuksen lopuksi päättöpäivillä.

Kouluttaja: Jutta Laino-Tabell on toiminut kouluttajana yli 22 vuotta ja työskennellyt koulutusalan yrittäjänä yli 15 vuotta. Jutan tausta on puheviestinnässä, draamakasvatuksessa sekä aikuiskasvatuksessa. Lisäksi hän toimii työnohjaajana. Vuosien varrella hän on työskennellyt myös pitkään vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan parissa sekä toiminut yli 12 vuotta draamakasvatuksen opettajana Jyväskylän avoimen yliopiston opinnoissa.

Jutasta sanottua: "Jutan koulutuksissa näkyy vahva kokemus ja ammattitaito. Jutalla on erinomainen taito saada osallistujat mukaan ja ylläpitää kiinnostusta. Jutta on eläväinen ja havainnollistava kouluttaja. Hän saa toiminnallisiin harjoituksiin osallistumisen tuntumaan helpolta. Hienoa, että koko hänen ammattitaito on nyt paketoitu tarjolle meille muillekin."

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Kurssi arvioidaan lähijaksoilla osallistumisen oppimistehtävien sekä näytön perusteella. Kurssiin kuuluu myös oman oppimisen itsearviointi.

Arviointikriteerit:

Opiskelija osoittaa:

 • pedagogista ajattelua oman käyttöteoriansa kautta
 • tietävänsä mitkä tekijät ovat oppimista tukevan koulutuksen edellytyksenä
 • hallitsevansa keinoja mukauttaa ilmaisuaan koulutustilanteen vaatimalla tavalla.'

Suoritustavat: Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista (vähintään 80 % läsnäolo), oppimistehtävien palauttamista ja käytännön harjoitustehtävien suorittamista.

Kurssimateriaali: Oppimateriaalit jaetaan kurssin aikana. Lisäksi kirjallisuuteen/artikkeleihin tutustumista.

KOULUTUSPÄIVÄT:

Koulutuspäivät 1–2:

Minä kouluttajana

 • Oppimisen anatomia
 • Käyttöteoria kouluttajan tukena
 • Kouluttaja pedagogisena osaajana

Koulutuksen rakentaminen

 • Tavoitteet koulutuksen tukirankana
 • Kohdentaminen
 • Sisällön rakentaminen
 • Havainnollistaminen
 • Argumentit syventävät oppimista

Koulutuspäivät 3–4:

Kouluttaja esiintyjänä

Irti jännityksestä! Rohkeutta ja varmuutta kouluttamiseen

 • Esiintyjän sanaton viestintä
 • Elävöittäminen kiinnostuksen ylläpitäjänä
 • Esiintyminen etäkoulutuksissa

Ryhmä haltuun! Ryhmänhallinta, harjoitukset ja toiminnallisuus

 • Kouluttaja ryhmänohjaajana
 • Miten edistän oppimista?
 • Toiminnallisuus, harjoitukset ja osallistaminen

Koulutuspäivät 5–6

Päättöpäivät

 • Omien lopputöiden esittely ja koulutusdemojen pitäminen
 • Palaute koulutustyön kehittäjänä
 • Koulutuksen päättäminen

Osaava® kouluttaja koulutuksesta sanottua: "Koulutus antoi laajan perustiedon, jonka koin todella hyödylliseksi: koulutuksen rakenne, ajankäyttö kouluttaessa, harjoitteet ja niiden käyttömahdollisuudet, esiintymistilanne, havainnollistaminen ja kaiken perustana oman käyttöteorian rakentuminen. Todella hyvä paketti kaikin puolin!"

Kurssimaksu: 1300€ Kurssimaksun voi  maksaa myös kolmessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.