Power BI perusteet – verkkokoulutus

Aika: 02.10. – 03.10.2023 ma ja ti klo 9.00-16.00 

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena Teamsin välityksellä. Verkkokoulutusta varten tarvitset verkkoyhteydellä varustetun tietokoneen/älylaitteen, kuulokemikrofonin ja kameran (ei pakollinen).

Kurssin kuvaus: Power BI:n osaamisesta on hyötyä ja osaamisella on arvoa, sillä Power BI:stä on tullut yksi kiinnostavimmista raportointivälineistä. Sen avulla voi helposti yhdistellä dataa erilaisista tietolähteistä sekä toteuttaa dynaamisia porautuvia ja vuorovaikutteisia visualisointeja.

Jos haluat oppia Power BI:n perusteet hyvin ja kyetä laatimaan raportteja vaivattomasti heti kurssin jälkeen, tervetuloa tähän käytännönläheiseen ja mielenkiintoiseen kaksipäiväiseen koulutukseen! Perustaitojen lisäksi saat kurssilta paljon ideoita miten yhdistelet dataa ja toteutat Power BI:llä havainnollisia raportteja.

Kohderyhmä: Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita Microsoftin Power BI -raportoinnin mahdollisuuksista. Koulutuksessa ei ole esitietovaatimuksia.

Kouluttajat: Seniori konsultti Pauliina Heikkilä, Microsoft Certified Trainer, MCT

Ilmoittautuminen: 17.9.2023 mennessä

Sisältö:

PÄIVÄ 1

Johdatus Power BI:hin ja sen mahdollisuuksiin

• Mistä Power BI muodostuu

• Datan tie raportilla tarkasteltavaksi tiedoksi

• Power BI:n hyödyntämismahdollisuudet

• Tarvittavat lisenssit


Raporttien laatimisen työvaiheet

• Datan noutaminen tietolähteestä ja sen muokkaaminen

• Taulukoiden yhdistely (tietomallin luominen)

• Yhteenvetolaskenta

• Visualisoinnit

• Raportin tallennus jakelualustalle


Raporttien ja visualisointien laatiminen

• Raporttien laatimisen hyvät käytännöt

• Oikean visualisointilajin valitseminen kuhunkin tilanteeseen

• Tutustuminen visualisointien käsittelyn perusperiaatteisiin

• Raporttisivujen suodatusten eli filtterointien sekä ositusten toteutus

• Visualisointien välinen vuorovaikutteisuus


Datan tuonti Power BI Desktopiin

• Power Query -työkaluun tutustuminen

• Kyselyiden laatiminen sekä muokkaus

• Virhetilanteiden ymmärtäminen ja virheiden korjaus

• Hyödyllisiä käytännön esimerkkejä eri tietolähteistä ja datan muokkauksesta

• Esimerkkeinä erilaisia tietokantoja, tiedostoja, avointa dataa, jne.


PÄIVÄ 2

Useiden taulukoiden yhdistämisen perusperiaatteet

• Mitä taulukoiden yhdistäminen tarkoittaa ja edellyttää

• Yhteyksien luonti ja niiden vaikutus raporttien toimivuuteen


Johdatus laskentaan

• Kaavasarakkeiden ja mittareiden luonti

• DAX-kielen peruskielioppi sekä kaavaesimerkkejä


Raporttien julkaiseminen ja jakaminen Power BI -pilvipalvelussa

• Datan päivityksen ajastus

• Raporttien jakelu lukijoille


Näiden lisäksi myös muita tärkeitä ominaisuuksia, kuten:

• Muotoilut, teemavärit, kenttien luokittelut, mukautettujen visualisointien hyödyntäminen, ajan käsittely, yms.


Kurssi toteutetaan yhteistyössä Päijät-Hämeen kesäyliopiston kanssa. Osallistujien sähköpostiosoitteet välitetään Päijät-Hämeen kesäyliopistolle kurssitiedotusta ja teknistä tukea varten.