Ohjelmointi 1, 5 op

Aika: Lähiopetus 15.–19.8. ma–pe klo 16.00–20.00

Opetuspaikka Ratapihantie 13 (Haaga-Helia, sali ilmoitetaan ala-aulassa)

Tavoite: Kurssin käytyäsi osaa toteuttaa komentoriviohjelmia monipuolisesti Java-ohjelmointikielen kontrolli- ja oliorakenteita käyttäen.

Sisältö: Kurssi soveltuu kaikille, jotka haluavat ripeässä tahdissa syventää ohjelmoinnin perusosaamistaan ja tutustutua Java-ohjelmointikielen käyttöön. Kurssilla käydään läpi:

 • Java-kielen perusrakenne
 • Tietotyypit
 • Ehtolauseet
 • Toistolauseet
 • Metodit
 • Olio-ohjelmoinnin perusteet
 • Taulukon, listan käsittely
 • Tiedostot
 • Poikkeukset
 • Taulukon, listan ja mapin käsittely

 • Huom. Tarvitset kurssille oman koneen, jolla on Eclipse- ja Java-ohjelmat (ohjelmat ovat maksuttomia).
  Javan Windowsille saa ladattua osoitteesta https://www.java.com/download/ie_manual.jsp
  Eclipsen saa ladattua osoitteesta: https://www.eclipse.org/downloads/

 • Suoritustapa: Luennot ja harjoitukset, harjoitustyö (palautus 26.9. mennessä) ja muu itsenäinen työskentely. Kurssille voi osallistua myös vain luennoille, harjoitustyö on pakollinen vain opintopisteet suorittaville.

Oppimateriaali: Harju & Juslin 2006, Tuloksellinen Java-ohjelmointi tai Harju & Juslin 2009, Java-ohjelmointi, opas ammattimaiseen osaamiseen, sekä kurssilla jaettava materiaali.

Korvaavuus: Kurssi  vastaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kurssia Ohjelmointi 1, 5 op. Haaga-Helian opiskelijat voivat täydentää kurssin 10 opintopisteeseen lukuvuoden aikana opettajan kanssa sopien.

Opettaja: DI Jukka Juslin  

Kesto ja kurssimaksu: 25 t, 112 € / 87 €