Photoshopin perusteet, ryhmä A

Aika: 27.3.–4.4.2023 ma–ti klo 17–20.15 

Opetuskerrat järjestetään etäopetuksena Microsoft Teams:in välityksellä. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen nettiyhteydellä ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet). 

Tavoite ja sisältö: Kurssilla perehdytään kuvien koon muokkaamiseen sekä painotuotantoa että verkkojulkaisemista varten. Kurssilla opitaan perusteet tasotyöskentelystä kuvien yhdistämisen, retusoinnin ja värikorjailun harjoitusten avulla, sekä tutustutaan eri tallennusmuotoihin ja pdf-aineiston valmistamiseen paino- ja verkkojulkaisuja varten. Kurssin jälkeen osaat muokata ja yhdistää omia kuvia eri käyttötarkoituksiin. Tunnet Photoshopin mahdollistaman värikorjailun ja retusoinnin tekniikat sekä kuvien yhdistämisen perusteet.  

1. viikko

 • Photoshop-ohjelmaan tutustuminen – käyttöliittymä, valikot ja paneelit
 • Tasotyöskentely, aluevalintojen luominen ja muokkaaminen
 • Kuvien yhdistäminen ja maskin käyttö
 • Väritilan yhteensovittaminen
 • Tekstin kirjoittaminen ja tehosteiden käyttö
 • Kuvan resoluutio
 • Kuvien rajaaminen ja skaalaaminen
 • Kuvien tallentaminen ja väritilat

2. viikko

 • Kertausta 1. viikon sisällöistä (toivomusten mukaan)
 • Edistyneet syväysmenetelmät
 • Maskin käyttö ja muokkaus
 • Kuvien retusointi, sumentaminen ja terävöittäminen
 • Kuvamanipulointi ja kuvien yhdistäminen ohjelman automaation ja
  efektien avulla
 • Gif-animaatioiden valmistus

Kurssiin osallistujille lähetetään kutsulinkki koulutukseen ja opetusmateriaali toimitetaan Kesäyliopiston verkko-oppimisympäristön kautta. Teams-kolutukseen voi osallistua mistä tahansa verkon välityksellä. Koulutuksen päättyessä saat kurssitodistuksen.

Kohderyhmä: Kurssi soveltuu kaikille, jotka haluavat julkaista kuvia verkossa tai valmistaa kuivia painotuotteisiin. Kurssin sisältö on suunniteltu kuvankäsittelystä ja muokkauksesta kiinnostuneille, joilla on joko vähän tai ei ollenkaan kokemusta Photoshop-ohjelmasta. Tavoitteena on perehdyttää osallistujat Photoshop-ohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin kuvan valmistuksessa ja antaa osallistujalle perusvalmiudet ohjelman käytössä. Koulutukseen osallistujat saavat kattavan oheismateriaalin Photoshop-ohjelman hallintaan.

LaitevaatimuksetTietokone. Mikäli sinulla ei ole Adobe Photoshop -ohjelmaa entuudestaan, asenna itsellesi ennakkoon Adobe Photoshop CC:n 7 päivän kokeiluversio. Tarkista ennen kurssia, että ohjelma aukeaa koneellasi.  


Asiasanat: Adobe PhotoShop CC, kurssi, koulutus, kuvankäsittely, tulostus, kuvakoon muuttaminen, tallennusmuodot, verkkoviestintä