Kirjasto- ja tietopalvelujen kehittäminen, 5 op

Aika: Syyslukukausi 2023

Tavoitteet: Opiskelija osaa analysoida keskeisiä kirjasto- ja tietopalvelutyön kehittämisen osa-alueita ja ymmärtää kehittämisen merkityksen. Opiskelija saa valmiuksia kehittää omaa työtään ja tulevaisuuden palveluja moniammatillisessa yhteistyössä.

Sisältö: Kirjasto- ja tietopalvelut, toiminnan arviointi ja kehittäminen, moniammatillinen yhteistyö, palvelumuotoilu

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen, harjoitustyöt.

Oppimateriaalit: Verkko-oppimateriaali, Cook, N.2016: Information services for diverse populations ja muu opintojaksolla ilmoitettava kirjallisuus.

Arviointiasteikko: 1-5/HYL