Informetriikka, tieteelliset kirjastot ja avoin tiede, 5 op

Aika: Syyslukukausi 2023

Tavoitteet: Opiskelija osaa tarkastella tieteellistä viestintää informetristen menetelmien tuella tieteellisen kirjaston tehtävien ja avoimen tieteen näkökulmista. Hän tunnistaa vastuullisen tutkimuksen ja sen arvioinnin käytäntöjä.

Sisältö: Tieteellisen viestinnän tutkimus ja arviointi informetrisin menetelmin. Avoin tiede. Tieteellisten kirjastojen tehtävät vastuullisessa tutkimuksen arvioinnissa.

Suoritustapa: Luennot, harjoitustyöt ja tentti kirjallisuudesta.
   
Oppimateriaalit
- Karvonen, E.; Kortelainen, T. & Saarti, J. (2014) Julkaise tai tuhoudu;
- Forsman, M. (2022) Julkaisut ja tieteen mittaaminen: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/343967?fbclid=IwAR2brdhwk0oV0XiWvauBSVjj4br9ic25n_zeyztWwMKxKVByoCVnSrZmbB4 - Osinska, V., and Klimas, R. (2021). Mapping science: tools for bibliometric and altmetric studies. Information Research, 26(4), paper 909. https://doi.org/10.47989/irpaper909 
- Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen yliopistokirjastojen verkosto FUN, Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen Akatemia ja CSC
– Tieteen tietotekniikan keskuksen järjestämä bibliometriikkaseminaari 22. syyskuuta 2020.
– Tallenne ja avoimesti saatavilla olevat esityskalvot: https://wiki.eduuni.fi/display/CSCbibliometriikka/Bibliometriikkaseminaari+2020

Arviointiasteikko: 1-5/HYL