Informaatiotutkimuksen aineopinnot, 36(–38) op, lv. 2023–25

Informaatiotutkimuksen aineopinnot järjestetään Oulun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Opinnot alkavat elo-syyskuun vaihteessa 2023 ja opiskeluaikaa on 4 lukukautta (2 vuotta).


Mitä informaatiotutkimus on?

Informaatiotutkimus on viestintätieteisiin kuuluva ihmistiede, joka tutkii tiedon ja muun kulttuurisen sisällön tuotantoa, organisointia, hankintaa, välittymistä, käyttöä ja vaikuttavuutta erilaisissa ympäristöissä. Internetin myötä informaatioalan asiantuntijuuden tarve on lisääntynyt useilla aloilla.

Informaatiotutkimuksen opinnot antavat valmiuksia alan asiantuntija-, suunnittelu- ja tutkimustehtäviin informaatioalan organisaatiossa, yritysten ja julkisen sektorin tiedonhallinta- ja tietopalveluyksiköissä, tutkimuslaitoksissa sekä kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa.

Informaatiotutkimuksen opinnot pätevöittävät työskentelemään kunnan kirjastolaitoksessa. Kirjastolain kirjastoasetuksen mukaisesti vähintään 70 prosentilla kirjastolaitoksen henkilökunnasta tulee olla suoritettuna korkeakoulututkinto ja niihin sisältyvät tai niiden lisäksi suoritetut 60 op laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot.
 

Haku opintoihin

  • Edellytyksenä opintojen aloittamiselle on, että ennen opintokokonaisuuden alkua hakijalla on suoritettuna informaatiotutkimuksen perusopinnot vähintään arvosanalla hyvät tiedot.
  • Muiden aineiden, esim. viestinnän, perusopinnot eivät sovellu informaatiotutkimuksen aineopintojen pohjaksi.
  • Jos hakijoita on enemmän kuin kokonaisuuteen voidaan ottaa, valinta suoritetaan arpomalla.
  • Paikkaa informaatiotutkimuksen aineopinnoissa haetaan täyttämällä hakulomake täällä (lue ensin haun ohjeet!).