Ennakkotietoa: Informaatiotutkimuksen perusopinnot 25 op, 2024-25

Kesäyliopistossa on suunnitteilla Informaatiotutkimuksen perusopinnot 25 op Oulun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Opintokokonaisuus alkaa alustavien tietojen mukaan syksyllä 2024. Opinnot toteutetaan pääasiassa verkko-opetuksena ja niihin sisältyy myös lähiopetusta Helsingissä. HUOM. Opinnot julkaistaan ennakkotietona ja tiedot voivat muuttua.

Mitä informaatiotutkimus on?

Informaatiotutkimuksen opetus perustuu tutkimukseen, joka tarkastelee tiedon tuotantoon, välittymiseen, tallentamiseen, organisointiin, hankintaan, hakuun ja  käyttöön liittyviä ilmiöitä erilaisissa ympäristöissä. Yhteiskunnallinen kehitys kohti tietoperustaista taloutta rakentuu tietoverkkojen mahdollistamaan globaaliin yhteistyöhön ja tarjoaa lisääntyviä mahdollisuuksia informaatioalan asiantuntijuuden kehittymiseen.  

Koulutusohjelmalle on luonteenomaista yhteys yhteiskunnallisiin ja  ammatillisiin käytäntöihin ja se tekee alueellista, kansallista ja  kansainvälistä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Alan ammatillisina käytäntöinä ovat mm. tietopalvelu- ja tiedon hallinnan asiantuntijatehtävät yrityksissä ja julkishallinnossa sekä työ kirjastoissa. Toiminta informaatioalan asiantuntijatehtävissä edellyttää valmiutta alan menetelmien ja järjestelmien suunnitteluun, kehittämiseen ja ylläpitoon sekä alan kehityksen jatkuvaan seuraamiseen. Informaatiotutkimuksen opinnot antavat pätevyyttä kirjastoalalla työskentelyyn.

Informaatiotutkimuksen perusopintojen hakuaika ja kurssimaksut vahvistetaan myöhemmin kesäyliopiston verkkosivuilla.

Avainsanat: informaatiotutkimus