Ennakkotietoa: Terveysliikunnan perusopinnot, 30 op, lv. 2024-2025

Vuodelle 2024-2025 on suunnitteilla Terveysliikunnan (aikaisemmin liikuntalääketieteen) perusopinnot, 30 op (UEF). Tarkemmat tiedot päivittyvät verkkosivuille kevään 2024 kuluessa.

Kuvaus: Terveysliikunnan opinnoissa opiskelija saa valmiuksia tarkastella liikunnan, fyysisen kunnon, ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä sekä liikunnan käyttömahdollisuuksia sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Terveysliikunnan perusopinnoissa tarkastellaan fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon sekä ravitsemuksen ja terveyden välisiä yhteyksiä liikuntalääketieteen näkökulmasta. 

Opintojen alussa tutustutaan liikuntafysiologiaan ja ihmisen biologiaan, jossa käsitellään ihmisen elinjärjestelmiä ja toimintaa. Perusopintojen muina painopistealueina ovat urheilijan terveys, liikunta- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisy ja hoito sekä terveyskunto ja terveysteknologiset sovellukset. Perusopintokokonaisuuden suorittaminen (hyvin tiedoin) antaa hakukelpoisuuden Itä-Suomen yliopiston Terveyden edistämisen kandidaatin ja maisterin tutkintoon, jossa maisterintutkinto suoritetaan Liikunta- ja urheilulääketieteen oppiaineessa.

Osaamistavoitteet: Terveysliikunnan opintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Opintojaksot:

  • Liikuntafysiologian perusteet, 4 op
  • Solun rakenne ja toimintaperiaatteet, 5 op
  • Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta, 4 op
  • Terve urheilija kunnossa kaiken aikaa, 4 op
  • Liikunta- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisy, 4 op
  • Terveyskunto ja terveysteknologiset sovellukset, 4 op
  • Ravitsemus ja elintavat, 5 op

Kohderyhmä: Sopii liikunnanohjaajille ja -opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Sopii myös tutkintotavoitteisille opiskelijoille, sillä kokonaisuudella voi hakeutua Terveyden edistämisen tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon.