Voimavarakeskeinen traumatyöskentely

Aika: 29.-30.8.24 to-pe, 30.9. ma ja 28.10. ma klo 9.00-16.00

Sisältö ja tavoite: Koulutus tarjoaa osallistujalle voimavarakeskeiseen, selviytymiskeinoja painottavaan ja resilienssiä vahvistavaan, traumatyöskentelyyn painottuvan työotteen sovelluksia. Osallistuja saa käytännönläheisen käsityksen siitä, miten kriisi- ja traumateoriaan pohjautuva voimavarakeskeinen lähestymistapa traumoihin on vakauttavaa, pystyvyysuskoa ja turvallisuuden tunnetta vahvistavaa. Koulutus tarjoaa konkreettisia työvälineitä vaikeiden elämänkokemusten käsittelyyn asiakastyössä eri ammattiryhmissä.

Koulutuksen käytyään:

 • osallistujalla on valmiudet käyttää ratkaisukeskeistä vaiheittaista työskentelytapaa traumaattisten elämänkokemusten työstämiseen ja vakauttamiseen.
 • osallistuja osaa hyödyntää voimavarakeskeisen ja ratkaisukeskeisen työotteen perusperiaatteita vuorovaikutustyössä.

Sisältö:

 • Traumateoria polyvagaalisesta viitekehyksestä käsin
 • Traumakokemusten vaikutukset hermostolliseen mekanismiin
 • Vakauttava voimavarakeskeinen työskentely
 • Kehollisen turvallisuuden tunteen merkitys traumatyöskentelyssä
 • Ratkaisukeskeinen dufusing ja debriefing
 • Traumaattisen elämänkokemuksen työstäminen - voimavarakeskeinen ja ratkaisukeskeinen vaiheittainen työskentelytapa

Opetusmuoto: Luento-opetusta, vuorovaikutteista, toiminnallista ja kokemuksellista harjoittelua pareittain ja pienryhmissä.

Suoritustapa ja arviointi: Koulutuksen hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista  koulutuspäiviin. Läsnäolovelvoite 100 %. Arvioidaan osallistumisen perusteella. Hyväksytysti suoritettuaan osallistuja on osoittanut osaavansa käyttää ratkaisukeskeistä työtapaa vaikeiden elämänkokemusten työstämiseen soveltamalla vaiheittaista traumatyöskentelyä. Arviointi havainnoidaan harjoittelussa. Itsearviointi: Koulutuksessa reflektoidaan toiminnallisia harjoituksia.

Materiaali: Luentomateriaali jaetaan sähköisellä oppimisalustalla. Koulutuksessa jaetaan HedCo Oy:n kehittämä vaihetyöskentelyn malliin pohjautuva kysymyskorttisarja vaikean elämän kokemuksen työstämistä varten.

Kohderyhmä: Ihmissuhdetyötä tekevät sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset.

Kouluttaja:Anita Hedman FM, kouluttajapsykoterapeutti (VET; Valvira, Kela), ratkaisukeskeinen coach (CCSF, ICF, ACC), kouluttajatyönohjaaja (Story), työyhteisövalmentaja ja Mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR). Miia Miskeljin (SH, YAMK-koul), kouluttajapsykoterapeutti (VET), Coach (CCSF), kouluttajatyönohjaaja (STOry).

Kurssimaksu: 695 €, joka sisältää kysymyskortit.

Kurssin aikataulu:
 • To 29.08.2024 09:00-16:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Pe 30.08.2024 09:00-16:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Ma 30.09.2024 09:00-16:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Ma 28.10.2024 09:00-16:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Lisää kurssi omaan kalenteriisi