Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti/nuorisovalmentaja (20 op)

Aika: 23.9.2024-9.6.2025 

Lähiopetuspäivät: Klo 9.00-16.00 23.9.2024 ma, 23.10. ke, 26.11. ti, 17.12. ti, 22.1.2025 ke, 4.2. ti, 24.3. ma, 10.4. to, 8.5. to, 9.6. ma

Tavoite ja sisältö: Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisiin metodeihin lasten ja nuorten kohtaamisessa. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia lasten ja nuorten hyvinvointia edistäen ja ongelmia ennalta ehkäisten. Tässä koulutuksessa oppimistavoitteet on jaoteltu neljään kategoriaan:

1) Ratkaisukeskeisyyden taustafilosofia, ihmiskäsitys ja asenne

 • Osaat luoda lasten/nuorten kanssa toimiessasi toiveikkuutta ja valaa heihin pystyvyysuskoa.
 • Otat puheeksi nuorten ja lasten yksilölliset vahvuudet ja huomioit heidän osaamisensa.
 • Näet mahdollisuuksia ja osaat käyttää luovuuttasi uusien vaihtoehtojen ja näkökulmien laajentamisessa.
 • Olet aidosti ja arvostavasti läsnä ja rakennat luottamusta.

2) Menetelmätaidot

 • Hallitset asteikon monipuolisen käytön.
 • Käytät visuaalisia apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti ja oppimista edistäen (fläppi, valokuvat, piirtäminen jne.)
 • Osaat käyttää poikkeuskysymyksiä, selviytymiskysymyksiä, voimaannuttavaa visiointia, ihmekysymyksen eri variaatioita, näkökulman vaihtamisen taitoa, tarinallisuutta, ulkoistamista, sopivaa huumoria ja muita ratkaisukeskeisiä menetelmiä oikea-aikaisesti.
 • Normalisoit ja/tai validoit asiakkaan tunteita ja kokemuksia.

3) Prosessinohjaustaidot

 • Käytät avoimia kysymyksiä ja oivallutat asiakkaiden omaa ajattelua.
 • Osaat liikkua joustavasti ratkaisukeskeisen ohjausprosessin eri osien välillä. Luot luottamusta, toimit tavoitteellisesti yhteistyössä asiakkaasi kanssa, vaalit ja edistät motivaatiota ja pystyvyysuskoa, oivallutat vahvojen kysymysten kautta ja vastuutat lasta/nuorta ikätasoisesti tekemään oman elämänsä myönteisiä muutoksia käytännössä.

4) Asiakasryhmän kehityksellisen kontekstin huomiointi

 • Huomioit nuoruuden eri kehitysvaiheet ja herkkyyskaudet ohjaustyössäsi.
 • Ymmärrät riittävästi neuropsykiatrista diagnostiikkaa takertumatta kuitenkaan siihen liikaa.
 • Hyödynnät asiakkaan sosiaalisen kontekstin, vertaistuen ja lähipiirin yhteistyömahdollisuudet.
 • Hyödynnät lasten/nuorten omat kiinnostuksen kohteet heidän edistymisessään.

Suoritustapa: Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 10 päivää lähiopetusta. Koulutukseen kuuluu itsenäisiä harjoituksia, kirjallisuuden reflektointia, asiakastyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö, joka on ratkaisukeskeinen omaan työhön liittyvä kehittämishanke, joka toteutetaan nuorten kanssa. Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän käytännönläheisestä teoriasta ja iltapäivän käytännön harjoittelusta ja työnohjauksellisesta osuudesta. 

Pienet muutokset koulutusrakenteissa ovat mahdollisia jatkuvan kehittämistyön edistämiseksi. Koulutukseen kuuluu 100% suoritusvelvollisuus.

Soveltava oman työn kehittämishanke eli opinnäytetyö

Koulutukseen kuuluu soveltava oman työn kehittämishanke. Se on esimerkiksi ratkaisukeskeisten menetelmien hyödyntämistä ja kokeilemista omassa työkontekstissa nuorten parissa. Tästä tehdään kirjallinen raportti ja analyysi (noin 10 sivua).

Asiakastyö ja sen raportointi

Koulutukseen kuuluu vähintään 50h (vähintään viiden eri asiakkaan kanssa) oikeaa lyhytterapeuttista asiakastyötä koulutuksen aikana. Osa asiakastyöstä nauhoitetaan asiakkaan luvalla ja opiskelija tekee siitä oppimisanalyysin. Vastuukouluttajat hyväksyvät raportoinnin.

Vertaisryhmätapaamiset

Vertaisryhmätapaamiset tapahtuvat lähipäivien ulkopuolella noin kerran kuukaudessa pienryhmissä. Tapaamiset voivat olla jonkun vertaisopiskelijan työpaikalla ja liittyä oikeiden asiakkaiden kohtaamiseen ja ratkaisukeskeisen työotteen harjoittelemiseen ja vertaispalautteen antamiseen. Vertaisryhmätapaamisia voidaan myös käyttää kirjallisuuden teemojen syventämiseen, opinnäytetyön sparraamiseen tai muuhun oman oppimisen edistämiseen. Vertaistapaamista raportoidaan vastuukouluttajille.

Kohderyhmä: Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisistä lyhytterapeuttisista ja valmennuksellisista sekä ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta nuorten kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan tutkinto. Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta työskennellä nuorten kanssa.

Koulutukseen hakeminen ja opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan ilmoittautumalla Helsinsin seudun kesäyliopistolle sekä täyttämällä oheinen hakulomake: 

https://link.webropolsurveys.com/S/F7CFA0C3B51D8245

Opiskelijavalinta tapahtuu pääosin kirjallisten hakemusten perusteella. Opiskelijavalinnoista vastaa Sirian kouluttajatiimi. Huom! Hakijan tulee siis sekä ilmoittautua koulutukseen Helsingin seudun kesäyliopiston verkkosivujen kautta että täyttää oheinen hakulomake..

Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautuessasi hyväksyt samalla kesäyliopiston peruutusehdot. Mikäli et tulisi valituksi koulutukseen, palautamme kurssimaksun.

Kouluttajat: Koulutusjohtaja: Sirkku Ruutu, PsM, KM, VET-psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen), kognitiivinen lyhytterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija. Pääkouluttaja: Marjo Kokko ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, osaamisalueena myös psykofyysinen ja sensomotorinen terapia, HOT ja kognitiivinen käyttäytymisterapia, kuntoutuksen ohjaaja AMK, traumojen hoito, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja, ART-ohjaaja, työnohjaaja (STOry). Erityisosaamisena autismikirjo ja neuropsykiatria. Elina Kontu Psykologian professori  (neuropsykiatriset häiriöt, autismikirjo ja kehitysvammapsykologia), FT, KL, erityisopettaja, musiikki-. ja psykoterapeutti, LTO, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Epanet-professori / Seinäjoen yliopistokeskus, Tutkimusjohtaja / Helsingin yliopisto, Varhaiserityiskasvatuksen dosentti / Turun yliopisto. Hilkka Putkisaari KM/luokanopettaja, sosionomi (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti( VET), kognitiivinen lyhytterapeutti, kuvataideterapeutti, parisuhde- ja seksuaaliterapeutti (NACS), kliininen seksologi, tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), EMDR-I ja II-tason terapeutti, työnohjaaja (STOry), johdon ja esimiesten työnohjaaja MASTER CSLE (Joto ry)

Kesto:  80 ot

Kurssimaksu: Kurssimaksun 2390 € voi maksaa myös viidessä erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.

Kurssin aikataulu:
 • Ma 23.09.2024 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • Ke 23.10.2024 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • Ti 26.11.2024 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • Ti 17.12.2024 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • Ke 22.01.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • Ti 04.02.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • Ma 24.03.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • To 10.04.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • To 08.05.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • Ma 09.06.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
Lisää kurssi omaan kalenteriisi