Psyykkinen valmentaja (30 op)

PSYYKKINEN VALMENTAJA (30 op)

17.-18.1.2024, 5.3., 3.4., 8.5. Klo 9.00-16.00. Myöhempien koulutuspäivien (8 kpl) ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

KOHDERYHMÄ: Koulutus on suunnattu vuorovaikutustyötä tekeville ammattilaisille, jotka  tarvitsevat lyhytterapeuttista valmentavaa työotetta erilaisten kohderyhmien tavoitteelliseen ja  menestykselliseen ohjaamiseen ja valmennukseen, sekä myönteisen mielenterveyden  edistämiseen ihmissuhdetyössä. Koulutus soveltuu monipuolisesti eri työelämän alueille mm.  urheiluvalmentajat, ohjaajat, coachit, business coachit, kouluttajat, kuraattorit, terveydenhoitajat,  sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, opinto-ohjaajat, opettajat, rehtorit, diakonit,  psykologit, HR- asiantuntijat, esihenkilöt, esiintyjät ja urheilijat yms, jotka tarvitsevat työvälineitä  vuorovaikutustyöhönsä ja sen laadukkaaseen kehittämiseen. 

TAVOITTEET:  Koulutuksen tavoitteena on oppia hyödyntämään ratkaisukeskeisiä- kognitiivisia käyttäytymisterapeuttisia -ja tietoisuustaitoihin pohjautuvia psykoterapeuttisia menetelmäsovelluksia ryhmien ja yksilöiden tavoitteelliseen työskentelyyn erilaisten toimintaa  rajoittavien psyykkisten ilmiöiden työstämiseksi ja psykologisen pääoman ja itsensä johtamisen  vahvistamiseksi, sekä suorituskyvyn kehittämiseksi. Koulutuksen käytyään opiskelijalla on  monipuolisia voimavarakeskeisiä dialogisia valmiuksia, joiden avulla voi onnistua ihmisten  kohtaamisessa ja heidän auttamisessa sekä muutostyöskentelyssä työelämän eri aloilla. Koulutus vastaa laajudeltaan 30 opintopisteen oppimäärää.

SISÄLTÖ: - Ratkaisukeskeinen psyykkisen valmennuksen prosessi  - ICF:n mukaiset valmentajan ydintaidot ja eettinen koodisto - Single-Session -yhden tapaamiskerran valmennusprosessi - Moderneihin motivaatioteoriohin pohjautuva valmentaminen - Mindfulness-taidot ja kehotietoisuus psyykkisen valmennuksen ja keskittymiskyvyn kulmakivenä  - Stressin neuropsykologinen anatomia ja stressinhallinnan ja palautumisen fysiologia - Dialoginen vuorovaikutus- ja palautetaidot - Valmentava johtaminen - Myönteisyyden ja voimavarojen vahvistaminen - Psyykkiset esteet ja niiden lyhytterapeuttinen työstäminen: - Haastavat tunteet ja tunnesäätely - Rajoittavat uskomukset ja ajatukset ja niiden kanssa työskentely - Univaikeudet - Ahdistuneisuus, pelot ja mielialan muutokset - Jännitys - Vaikeat elämänkokemukset 

Oheisen linkin kautta pääset kuuntelemaan kouluttaja Anita Hedmanin haastattelun, jossa hän puhuu psyykkisestä valmennuksesta: https://www.marjanousiainen.com/blog/yrittajyys-on-oman-elaman-huippu-urheilua-anita-hedman

TOTEUTUS: Koulutusprosessi sisältää 14 lähipäivää, 6 x 1,5 tuntia mentorcoachingia pienryhmässä, 5 x 2 tuntia  vertaisryhmätyöskentelyä ja 25 tuntia valmennusharjoittelua ja perehtymistä kirjallisuuteen.  Osallistujilta edellytetään mahdollisuutta harjoitteluasiakkaan hankintaan. Koulutuksen hintaan  sisältyy Psyykkinen valmennus -työkirja ja manuaali sekä Vaikean elämänkokemuksen  työstämiseen tarkoitetut haastattelukortit. Koulutuspäivät toteutetaan lähtökohtaisesti lähiopetuksena ja mentorcoaching -tapaamiset etäyhteydellä.  

KOULUTTAJAT: Anita Hedman (FM), kouluttajapsykoterapeutti (VET), Team ja Executive coach (ICF:n PCC-taso),  kouluttajatyönohjaaja (STOry), mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR). Päivi Granholm (PSM), Urheilupsykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja. Miia Miskeljin (SH, YAMK-koul), kouluttajapsykoterapeutti (VET), Coach (CCSF), kouluttajatyönohjaaja (STOry) Johanna Luttinen, psyykkinen valmentaja. Vierailevat luennoitsijat: Juuso Nieminen, Team ja Executive Coach, urheiluvalmentaja ja Sami Jauhojärvi, olympiaurheilija ja valmentaja.

Kurssimaksun 2995 € voi maksaa myös viidessä erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.