Neurokirjon asiakkaan ja tämän läheisten kohtaaminen ja tukeminen

Aika: ma-ti 13.-14.5.2024 klo 9.00-16.00

Kahden päivän täydennyskoulutus neurokirjolla olevan lapsen ja nuoren ja tämän läheisen kohtaamisesta.

Tavoite ja sisältö: Koulutuksessa tutustut neurokirjon lapsen, nuoren sekä tämän läheisen arkeen sekä tutkitun tiedon, että käytännönläheisen asiakasnäkökulman kautta. Pääset tutustumaan neurokirjon arjessa läsnä oleviin moninaisiin kuormitustekijöihin lapsen, nuoren ja vanhempien kokemusmaailman kautta ja saat konkreettisia ja käytännönläheisiä keinoja lapsen ja nuoren toimintakyvyn tukemiseen ja vanhempien uupumisriskin ennaltaehkäisyyn, voimavarojen vahvistamiseen ja koko perheen hyvinvoinnin tukemiseen. Päivä rakentuu voimavaralähtöisen ja ratkaisukeskeiseen työotteeseen ja hyödyntää sekä traumainformoidun että häpeätietoisen viitekehyksen menetelmiä.

Koulutuksesta saat itsellesi heti arkeen vietäviä työkaluja psykologisesti turvalliseen, häpeästä vapaaseen ja arvostavaan asiakastyöhön sekä samaan suuntaan katsomiseen asiakkaan kanssa. Lisäksi sinulla on mahdollisuus pysähtyä itsesi äärelle, reflektoimaan työarjen tilanteita sekä oppimaan ja innostumaan yhdessä vertaisten kollegoiden kanssa.

Koulutus sopii sinulle joka:

 • haluat syventää osaamistasi neurokirjon perheiden kanssa työskentelystä
 • olet kiinnostunut oppimaan lisää neurokirjon perheiden erilaisia kuormitustekijöitä ja vanhempien kokemasta emotionaalisesta hyvinvoinnista
 • kaipaat tukea kuormittavassa tilanteessa elävän vanhemman kanssa työskentelyyn
 • haluat laajentaa tietämystäsi neurokirjon vaikutuksista perheen elämän eri osa-alueilla
 • kaipaat itsellesi rohkeutta moniammatillisessa verkostossa toimimiseen
 • olet kiinnostunut vahvistamaan omaa työkalupakkiasi kohtaamistyön ammattilaisena
 • kaipaat tukea asiakastyössä vastaan tulevan häpeän tunnistamiseen, sen kohtaamiseen sekä toiveikkuuden ylläpitämiseen
 • haluat omassa roolissasi varmistaa, että neurokirjon perheet tulevat kuulluksi, nähdyksi, ymmärretyksi ja autetuksi palvelujärjestelmässämme nykyistä paremmin

Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu kohtaamistyön ammattilaisille (esim. sosiaali-, ja terveydenhuollon ammattilaille, sekä opetus-, kasvatus- ja kuntoutusalan toimijoille, sekä kaikille, jotka kohtaavat työssään neurokirjon lapsia, nuoria, aikuisia ja heidän läheisiään.

Koulutuksen teemoja ovat mm.:

 • Tunneintensiivinen asiakastyö ja tunteiden merkitys kohtaamisen hetkissä
 • Dialogisuus ja psykologinen turvallisuus kohtaamistyössä
 • Moniammatillinen ja rohkea yhteistyö asiakkaan parhaaksi
 • Ammatillinen itsetuntemus kohtaamistyössä
 • Itsemyötätunto työssä jaksamista tukevana taitoja

Kouluttaja: Riikka Seppälä, on Brene Brownin opeissa kouluttautunut Dare to Lead fasilitaattori, kokenut yritysvalmentaja ja erikoistunut psykologisen turvallisuuden luomiseen ja neurodiversiteetin ymmärtämiseen. Riikka on myös neuropsykiatrinen ratkaisukeskeinen valmentaja ja valmentajien, työyhteisöjen ja esihenkilöiden kouluttaja. Riikan erityisosaamista on näkymättömien kuormitustekijöiden ymmärtäminen, tunnemaailma, neurokirjon perheiden kohtaaminen, sekä autisminkirjon naisten (työ)hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen ja heidän kanssa työskentely. Lisätietoja: www.riikkaseppala.fi

Kesto: 14 ot

Kurssimaksu: 395€ 


Kurssin aikataulu:
 • Ma 13.05.2024 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • Ti 14.05.2024 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
Lisää kurssi omaan kalenteriisi