Nepsy Master täydennyskoulutus

Aika: 25.-26.10.2023 ke-to ja 27.-28.11. ma-ti, klo 09.00-16.00

Nepsy Master täydennyskoulutus on tarkoitettu jo valmistuneille Nepsy valmentajille. Osallistuja voi olla joko vastavalmistunut tai todella kokenut valmentaja. Tässä koulutuksessa syvennetään ratkaisukeskeisyyttä, neuropsykiatrista osaamista sekä omaa valmentajuutta. Koulutus vastaa laajuudeltaan 5 opintopistettä.

Koulutus koostuu 4 opetuspäivästä (2+2 päivää noin kuukauden välein) ja opetusjaksojen välillä tapahtuvasta itsenäisestä opiskelusta ja vertaisryhmätyöskentelystä. Koulutukseen otetaan enintään 25 osallistujaa. Koulutus voidaan toteuttaa tilaajan toiveen mukaisesti joko lähi- tai etäopetuksena.

Koulutuksen sisältö:

 • Case-työskentelyä, käytännönläheisiä harjoituksia, joita voit soveltaa asiakastyössä
 • Valmennusdemo ja valmennusharjoittelua
 • PDA ja autisminkirjo
 • Tyttöjen autismi ja ravitsemus
 • Polyvagaalinen teoria: aivojen ja hermoston biologinen pohja itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen taustalla
 • Tunne – Tarve –yhtälön merkitys rakentavan vuorovaikutuksen ratkaisujen ja motivaation löytymisessä
 • Minäpystyvyyden lisääntymisen merkitys vuorovaikutussuhteissa, resilienssi
 • Tarinallisuuden syventäminen: minä nepsy-valmentajana tällä hetkellä

Koulutuksen tavoitteet:

 • Uusimman nepsy- tietouden ja teoriapohjan laajentaminen
 • Reflektointia muiden valmentajien kanssa: vertaistuki, verkostoituminen ja käytännön vinkkien jakaminen
 • Itsesäätelyn ja -tuntemuksen tukeminen sekä vahvistaminen ja oman hyvinvoinnin tukeminen.
 • Vahvistaa osaamistasi ratkaisukeskeisissä valmennusmenetelmissä

Kouluttajat:

Pääkouluttaja Outi Rantatulkkila KM, erityisopettaja (varhaiskasvatus ja perusopetus), ratkaisukeskeinen työnohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, Debriefing-ohjaaja, lehtori LAB-ammattikorkeakoulussa. 

Kesto: Koulutus on laajuudeltaan 5 opintopistettä, mikä vastaa noin 135 oppitunnin työmäärää.

Hinta: 995€ Kurssimaksun voi maksaa kahdessa erässä. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.


Kurssin aikataulu:
 • Ke 25.10.2023 09:00-16:00 Helsinki Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)00500
 • To 26.10.2023 09:00-16:00 Helsinki Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)00500
 • Ma 27.11.2023 09:00-16:00 Helsinki Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)00500
 • Ti 28.11.2023 09:00-16:00 Helsinki Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)00500
Lisää kurssi omaan kalenteriisi