MININEPSY – Ratkaisukeskeinen työote nepsy-piirteisen henkilön kohtaamisessa

Aika: ke-to 6.-7.3.2024 klo 9.00-16.00

Tavoite ja sisältö: Osallistujat saavat ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä (mm. ADHD, autismikirjo) sekä niiden vaikutuksesta asiakkaan ja hänen perheensä arkeen. Lisäksi osallistujat tutustuvat voimaannuttavaan ratkaisukeskeiseen työskentelytapaan ja positiivisen psykologian perusteisiin. Koulutuksen aikana harjoitellaan konkreettisia ratkaisukeskeisiä, voimaannuttavia menetelmiä, joita osallistujat voivat soveltaa suoraan sekä omaan työhönsä että arkielämäänsä.

Koulutus sisältää:

  • Ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksesta nepsyhenkilön ja hänen läheistensä elämään
  • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen ohjaamisen periaatteet
  • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä ja harjoituksia
  • Positiivisen psykologian perusteita

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu varhaiskasvatuksen, opetuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle sekä muille nepsy-piirteisten henkilöiden parissa työskenteleville ammattiryhmille.

Kouluttaja: Outi Rantatulkkila, KM, erityisopettaja (varhaiskasvatus ja perusopetus), ratkaisukeskeinen työnohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, Debriefing-ohjaaja, lehtori LAB-ammattikorkeakoulussa. 

Kesto: 14 ot

Kurssimaksu: 495€