Lasten ja nuorten terapeuttinen tukeminen – voimavarakeskeinen työote

Aika: 27.9.23 ke, 28.9.23 to, 24.10.23 ti , 24.11.23 pe ja 18.1.24 to  + mahdollinen lisäpäivä, jonka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Kaikki opetuspäivät klo 9.00-16.00

Sisältö ja tavoite: Lasten ja nuorten psyykkisen tuen tarve on tiedostettu ja varhaisen tuen malleja tarvitaan eri ammattiryhmissä. Voimavarakeskeisellä työotteella on mahdollista auttaa ja kohdata lapsi ja nuori sekä heidän vanhempansa haastavissakin tilanteissa terapeuttisesti ja arvostavasti ja siten mahdollistaa psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä kokonaisvaltaisesti tukevia toimintamalleja. Koulutus antaa konkreettisia voimavara- ja ratkaisukeskeisiä terapeuttisia työvälineitä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempien kanssa työskenteleville vuorovaikutustyön ammattilaisille. Tavoitteena on oppia soveltamaan ja hyödyntämään ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä toimintamalleja lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa eri työelämän alueilla. Sisältö:
- Miksi ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työote on toimiva?
- Ratkaisukeskeisen ja voimavarakeskeisen työotteen perusta
- Lasten ja nuorten mielenterveyden erityiskysymyksiä ja niihin soveltuvia ratkaisukeskeisiä terapeuttisia toimintamalleja:
- Syömishäiriöt
- Itsetuhoisuus
- Viiltely
- Ahdistuneisuus
- Some ja seksuaalisuus
- Pakko-oireet ja pelot
- Koulustressi- ja uupumus
- Ratkaisukeskeisiä sovelluksia lasten ja nuorten ongelmien avuksi:
- Muksuoppi
- Vastuunportaat
- Vaikean elämänkokemuksen (traumaattisen kokemuksen) voimavarakeskeinen työstäminen
- Verkostojen kanssa työskenteleminen

Koulutus sisältää viisi lähipäivää, joiden välillä osallistujat toteuttavat omaan työhön liittyen koulutuksessa opittuja menetelmiä. Teoreettisen osion lisäksi lähipäivissä harjoitellaan ja kokeillaan omakohtaisesti kokemuksellisen oppimismetodin avulla erilaisia terapeuttisia harjoitteita.

Kohderyhmä: Kaikille lasten ja nuorten ja/tai heidän vanhempien kanssa työskentelevien tahojen henkilöstölle esim. sosiaali-,  terveys- ja kasvatusalalla toimivat ammattilaiset kuten opettajat,  erityisopettajat, opinto-ohjaajat, varhaiskasvattajat, sairaanhoitajat,  sosiaalityöntekijät, perhetyöntekijät, lähihoitajat, toimintaterapeutit, nuorisotyöntekijät, perhekotien työntekijät.

Kouluttajat:
Anita Hedman FM, kouluttajapsykoterapeutti (VET, Kela, Valvira), työnohjaaja (STOry), Coach (ICF) ja mindfulness-ohjaaja (MBSR)

Annukka Jäske KM, kouluttajapsykoterapeutti (VET; Kela, Valvira)

Kurssimaksu: 1245 €, joka sisältää Vaikean elämänkokemuksen työstämiseen laaditut haastattelukortit. Kurssimaksun voi maksaa myös kolmessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.

Kesto: 42 ot