Lapsen kiukku ja sen kesyttäminen -verkkokoulutus

Aika: 26.9. ti klo 12.00–15.00

Sisältö ja tavoite: Tunnetaidot ovat elämän tärkeimpiä taitoja. Lapsi oppii tunnetaitoja parhaiten toiminnallisesti ja oman kehonsa kautta. Miten lapsen tunnesäätelyä voi tukea? Miten lapsi voi oppia tunnistamaan omaa vireystilaansa ja säätelemään sitä? Millainen tunne on kiukku? Mitä aivoissa tapahtuu kiukun hetkellä? Miten kiukku ilmenee kehossa? Miten kiukkua voi ilmaista ja purkaa rakentavilla tavoilla?

Koulutuksen tavoitteena on oppia tapoja, kuinka lasta voi ohjata tunnistamaan kiukun tunnettaan ja säätelemään sitä. Samalla pääset itse kasvattajana tutustumaan omaan kiukkuhistoriaasi sekä oppimaan keinoja käsitellä kiukun tunnetta rakentavilla tavoilla!

Koulutuksen aikana
•    teemme erilaisia toiminnallisia kehoon ja tunnesäätelyyn liittyviä harjoituksia
•    piirrämme ja väritämme kiukkua
•    työstämme tapoja kiukun rakentavaan kohtaamiseen, ilmaisemiseen ja purkamiseen
•    saat runsaasti erilaisia ideoita, miten eri tavoin voit käsitellä kiukkua ja tunnesäätelyä lasten kanssa.

Tämä kolmetuntinen koulutus sisältää alustuksia ja toiminnallisia  harjoitteita. Varaa koulutusta varten muistiinpanovälineet, paperia ja väriliidut.

Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu varhaiskasvattajille, alakoulun opettajille, lasten parissa työskenteleville ohjaajille: päiväkerho-ohjaajille, harrastusohjaajille ja kaikille , joita kiinnostaa oppia keinoja lapsen tunnesäätelyn tukemiseen, myös vahnemmille. Koulutus sopii parhaiten noin 48-vuotiaiden kanssa työskenteleville.

Kouluttaja: Sosionomi, toimintaterapeutti, Mindfulness-ohjaaja, Lasten tunnetaito-ohjaaja Heli Mäkelä (www.kasvuntaika.fi)

Kurssimaksu: 90 €