Tietoja ja työkaluja läheisriippuvuudesta toipumiseen

Aika: to-pe 25.-26.5.2023 klo 9.00-16.00

Opetus järjestetään etäopetuksena Teamsin välityksellä. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen (tai mobiililaitteen) nettiyhteydellä sekä mikrofonin ja äänentoiston (kaiuttimet tai kuulokkeet).

Aihe: Läheisriippuvuus ei ole diagnoosi, vaan enemmänkin valtavan yleinen ilmiö, jossa läheisriippuvuuteen taipuvainen on suhteessa pitkäkestoisesti itsensä kustannuksella.

Läheisriippuvaiset taipumukset ovat ominaisuuksiltaan hyvin inhimillisiä, mutta korostuessaan voivat tuoda merkittävääkin haittaa henkilölle itselleen ja/tai toisille. Tyypillisiä taipumuksia ovat mm. ylivastuullisuus, ylimiellyttäminen, vaikeus tunnistaa ja asettaa rajoja tai pysyä niissä. Läheisriippuvuudesta kärsivän voi olla vaikeaa irtaantua ihmissuhteesta, jossa ei voi hyvin. Joskus kyse voi olla suhteesta, jossa on jonkinlaista väkivaltaa (henkinen, taloudellinen, fyysinen).

Läheisriippuvuuden taustalla on usein aiempia turvattomia kiintymyssuhteita sekä voimakas hylätyksi tulon pelko. Toipumisessa keskeistä on mm. terveiden tunnesäätely taitojen vahvistaminen, rajojen vahvistaminen ja omiin syvempiin tarpeisiin ja arvoihin tutustuminen. Koulutuksen aikana käydään läpi systeemisiä ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä läheisriippuvuuden hoitoon.

Koulutuksen tavoitteet:

  • Opiskelija oppii ymmärtämään mistä läheisriippuvuus ilmiössä on kyse sekä miten laaja alaisesti se voi näyttäytyä
  • Opiskelija oppii tunnistamaan vaativaa traumakiintymys ilmiötä
  • Opiskelija oppii ymmärtämään riippuvuuden mekanismien tunnistamista
  • Opiskelija saa erilaisia työkaluja läheisriippuvuuden hoitamiseen

Koulutus soveltuu sosiaali- ja terveysalan ja ihmissuhdetyön ammattilaisille, sekä aiheesta kiinnostuneille

Koulutuksesta saa osallistumistodistuksen.

Kouluttajat: Eevi Vuoristo, Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, pariterapeutti, kirjailija. Kristiina Niskanen, Psykoterapeutti, Riippumatta hoito-ohjelman kehittäjä

Osallistumismaksu: 425€