Taitoja arjen ihmissuhteisiin – tunne- ja vuorovaikutustaitojen kurssi

Aika: 9.–12.5. ma ja to, 16.–19.5. ma ja to sekä ma 23.5. klo 18.00–19.30

Sisältö:
• Otetta tunteisiin: Mitä ovat tunnetaidot ja mitä hyötyä niistä on? Apua omien tunteiden tunnistamiseen, ilmaisemiseen ja säätelyyn.
• Malttia ja taitoa kuuntelemiseen: Miksi kannattaisi kuunnella enemmän? Taitavaksi kuuntelijaksi keskellä arkea.
• Aktiivisen kuuntelun taito: Miten pysyä samalla puolella tai auttaa toista? Aktiivinen kuuntelu ihmissuhteen ydinelementtinä. Kuulluksi tulemisen arvo.
• Selkeyttä puhumiseen: Miten välttää väärinkäsityksiä? Omasta puolesta puhumisen taito. Syyttävistä sinäviesteistä rakentaviin minäviesteihin
• Rakentavaa ongelmiin tarttumista: Miten puuttua hankalaan tilanteeseen? Vastustuksen ja tunnekuohun kuunteleminen.

Kouluttaja: LitT, työnohjaaja (STOry), tunne- ja vuorovaikutustaitojen kouluttaja Ulla Klemola, joka on yhdessä Markus Talvion kanssa kirjoittanut kirjan Toimiva vuorovaikutus (PS-kustannus, 2017).

Kesto ja kurssimaksu: 10 t, 50 €