Musiikkiterapian perusopinnot ja kokemuksellinen työskentely, 40 op, lv. 2024–2025

Musiikkiterapialla tarkoitetaan musiikkiterapeutin suorittamaa ja musiikin eri ominaisuuksia hyödyntävää toimintaa hoidollisten päämäärien saavuttamiseksi. Musiikkiterapia on kiinnostunut musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologisista vaikutuksista. Musiikkiterapiaa käytetään niin psyykkisessä kuntoutuksessa kuin kehitysvammahuollossa, oppimisvaikeuksien kuntoutuksessa, vanhustenhoidossa, avohoidossa ja kaikkialla, missä ihminen on hoidon ja kuntoutuksen tarpeessa.

Tässä Taideyliopiston opetusta vastaavassa opintokokonaisuudessa tutustutaan musiikkiterapian eri sovellutusalueisiin, käytäntöihin, taustalla vaikuttaviin teorioihin ja musiikin terapeuttisen soveltamisen mahdollisuuksiin. Musiikin terapeuttiseen käyttöön tutustutaan sekä kokemuksellisesti että käytännön työskentelyn kautta. 

Aikataulutiedot ja ilmoittautuminen täällä.