Mentaalivalmentaja

Aika: 28.9.2023 ti klo 9.00–16.00, muiden koulutuspäivien (9 kpl) ajankohta tarkentuu myöhemmin

Tavoite ja sisältö: Koulutuksessa paneudutaan mielen hyvinvoinnin edistämisen tapoihin ja ohjattavien potentiaalin löytämiseen sekä hyödyntämiseen menestystä ruokkivalla tavalla. Viitekehys on voimavarakeskeinen ja osallistujat kokeilevat valmennettavien kanssa tehtäviä harjoitteita myös omakohtaisesti. Koulutukseen kuuluu 10 lähipäivän lisäksi mentaalivalmennusta oikeiden asiakkaiden kanssa ja positiivisen psykologian kirjallisuuteen perehtymistä. Käytössä on Sirkku Ruudun uutuusteokset  ”Coachin työkalupakki” ja ”Mentaalisen hyvinvoinnin työkirja”. Mentaalivalmennuksen tavoitteena on lisätä ohjattavan suorituskykyä ja edistää tämän resilienssikyvykkyyttä hankalilta tuntuvissa tilanteissa. Mentaalivalmennukseen liittyy jatkuva oman mielen johtaminen ja omien valintojen ja päätöksentekoprosessien arviointi. Mielenhallinnan keinojen opettelu, itsensä rauhoittaminen vaativassa tilanteessa ja fokuksen säilyttäminen olennaisessa ovat tärkeitä taitoja, joita mentaalivalmennuksen kautta edistetään. Parhaimmillaan mentaalivalmennuksella edistetään valmennettavan keskittymiskykyä, tunteiden säätelyä, stressinhallintaa, resilienssitaitoja ja viisaan mielen tietoisia päätöksentekoprosesseja. Sillä ehkäistään uupumista ja edistetään takapakeista toipumista sekä parannetaan vuorovaikutustaitoja ja mentalisaatiokykyä. Yksi mentaalivalmennuksen olennainen fokus on tasapainoisen elämän vaaliminen, siten, että balanssi eri elämänalueiden välillä säilyy. Mentaalivalmennuksen opit ovat tärkeitä jokaisen ihmisen itsensä kehittämisessä ja hyvän elämän saavuttamisessa. Tässä koulutuksessa sekä osallistujan ohjaustavat että itsensä johtamisen kyvyt kehittyvät. Sisältö:

• Ratkaisukeskeinen valmennusprosessi
• Unelmatyöskentely
• Tavoitteiden visualisointi eri aikaperspektiiveissä
• Myönteisen tunne-energian aktivointi ja itseluottamuksen edistäminen
• Myönteisen sisäisen puheen aktivointi/ itsepuheen myönteistäminen
• Sisäisen motivaation lähteiden kirkastaminen/löytäminen
• Asiakkaan oivalluttaminen ja tietoisuuden edistäminen
• Identiteetin kirkastaminen ja arvotyöskentely
• Onnistuneiden tilanteiden kuivaharjoittelu ja etukäteiskuvittelu
• Resilienssi- eli toipumiskykyisyyden edistämisen keinot/psyykkinen joustavuus
• Mielikuvarentoutukset ja optimaalisen mielentilan löytäminen
• Onnistumisalttiuden kasvattaminen
• Pystyvyysuskon edistäminen ja rajoittavien uskomusten tunnistaminen, muokkaaminen ja deletointi
• Valmennettavan ainutkertaisuuden tunnistaminen
• Mielen sisäisten jumien käsittely
• Sosiaalisen tuen ja yhteisöllisyyden hyödyntäminen ja systeeminen ajattelu mentaalivalmennuksessa

 Koulutuksen rakenne:

• 10 seminaaripäivää vuoden aikana
• Vertaistyöskentelyä omissa viiteryhmissä
• Asiakastyöskentelyä (oikeiden asiakkaiden mentaalivalmennuksen harjoittelua 30h)
• Kirjallisuuden reflektointia
• Omakohtainen mentaalivalmennuksen kehittämishanke

Koulutus vastaa laajuudeltaan 20 op:n työmäärää.

Koulutuksen kirjamateriaalia on mahdollista hankkia omakustannushintaan

Kohderyhmä: Urheiluvalmentajat, lahjakkaiden lasten vanhemmat, johtajat, esihenkilöt, ohjaustyötä tekevät, opettajat, kuraattorit, personal trainerit, fysioterapeutit, sote-alan toimijat ja muut, jotka haluavat kehittää mielen ja motivaation ymmärrystä sekä saada verkostoissaan aikaan parempia tuloksia myönteisellä tunnevireellä.

Kouluttajat:
Sirkku Ruutu, koulutusjohtaja, psykologi (PsM), luokanopettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF). Sirkku on Suomen ensimmäinen MCC-tason coach. Hän on coachannut satoja esimiehiä työuransa aikana. Sirkku on myös valittu kansainvälisen coachingyhdistyksen (ICF) Suomen jaoston taholta vuoden coachiksi ansioidensa perusteella. Sirkku on kirjoittanut useita ohjausalan tietokirjoja, joista uusin on ”Coachin työkalupakki”. Sirkku on todellinen coachingalan vaikuttaja ja superammattilainen.

Timo Rauhala on moninkertainen Suomen PGA:n vuoden golfvalmentaja ja Euroopan PGA:n Viiden Tähden golfammattilaiseksi palkittu Rauhala tunnetaan myös Mikko Ilosen, Minea Blomqvistin sekä monien muiden suomalaisten huippupelaajien valmentajana. Kansainvälisistä pelaajista Rauhala on valmentanut mm. Henrik Stensonia. Timo on myös yksi Suomen arvostetuimmista valmentajista yli lajirajojen ja hän on suosittu puhuja koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa. Rauhalalla on yli 25:n vuoden kokemus ammattivalmennuksesta, kouluttamisesta ja yritystilaisuuksista.

Tero Hoikkala, KTM ja sertifioitu business coach. Hänellä on pitkä  esimieskokemus ja hänen johtamisfilosofiansa on valmentava ja  ratkaisukeskeinen. Erityinen mielenkiinnon kohde hänelle on henkiset  kyvykkyydet osana menestyksekästä urheilusuoritusta.

Kesto: 70 ot

Kurssimaksu: Kurssimaksun 2200€ voi  maksaa myös neljässä erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.