Kosketus psykologin ja psykoterapeutin työssä – mahdollisuudet, rajat ja riskit

Aika: pe 16.2.2024 klo 9.00-16.30

Sisältö: Kosketus on tärkeimpiä ja varhaisimpia vuorovaikutuksen kokemuksiamme. Kosketus aktivoi oksitosiinijärjestelmän, joka on yhteydessä rauhoittumiseen, sosiaaliseen liittymiseen ja sosiaaliseen havaitsemiseen. Kosketus voi laskea verenpainetta ja stressihormonipitoisuuksia elimistössä. Turvallinen kosketus aktivoi parasympaattisen hermoston vatsanpuoleisen haaran, joka taas mahdollistaa levon, palautumisen, ruuansulatuksen, kasvun ja kudosten paranemisen. Kosketus luo edellytyksiä yhteisyyden ja turvallisuuden tunteen lisääntymiselle. Kosketus on yksi voimallisimmista kehollisen kanssasäätelyn muodoista. Kosketus on siis väylä, jonka avulla voidaan tavoittaa niitä asioita, jotka ovat keskeisiä myös psykologisissa hoitosuhteissa.

Toisaalta kosketuksen käyttö psykoammattilaisten työssä on ollut kautta historian hyvin ristiriitainen aihe. On totta, että kosketukseen liittyy myös riskejä. Kosketus voi herättää voimakkaita tunteita ja tarpeita. Se voi aktivoida asiakkaassa varhaisia tarvitsevuuden ja vaillejäämisen kokemuksia. Kosketuksella voi myös rikkoa toisen rajoja. Joissain tilanteissa kosketus voi aktivoida seksuaalisia tunteita ja tarpeita. Näistä kaikista tasoista psykoammattilaisen tulee olla tietoinen ottaessaan kosketuksen mukaan hoidon interventioksi. Työntekijän tulee myös olla riittävän tietoinen omista tunteistaan, joita kosketus herättää, sekä valmius ottaa asiakkaassa herääviä tasoja vastaan. Kosketus vaikuttaa kokemuksellisesti molempiin osapuoliin: siihen joka koskettaa ja siihen, joka tulee kosketetuksi.

Workshop koostuu luento-osuudesta ja kokemuksellisesta, kehollisesta työskentelystä. Käymme läpi sitä, miten kosketus vaikuttaa psykofyysisellä ja vuorovaikutuksellisella tasolla. Pohdimme kosketuksen mahdollisuuksia ja mahdollisia haittoja psykologin ja psykoterapeutin työssä. Teemme kokemuksellisia, kehollisia harjoituksia liittyen turvalliseen kosketukseen, yhteyden luomiseen sekä rajojen ilmaisemiseen ja kunnioittamiseen. 

Kohderyhmä: Psykologit, psykoterapeutit sekä alojen loppuvaiheen opiskelijat.

Kouluttajat: Laura Mannila on psykofyysiseen psykoterapiaan erikoistunut psykoterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja. Hän on työskennellyt viitisentoista vuotta kehopsykoterapian parissa sekä työnohjannut kymmenisen vuotta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia kuten psykoterapeutteja, psykologeja, fysio- ja toimintaterapeutteja ja sairaanhoitajia. Laura toimii kouluttajana psykofyysisen psykoterapian perus- ja syventävissä koulutuksissa, psykofyysisessä työnohjaajakoulutuksessa sekä vierailevana kouluttajana useissa oppilaitoksissa. Kosketus on yksi mahdollinen työskentelytapa psykofyysisessä viitekehyksessä. Lisäksi Laura työskentelee hevosavusteisesti, jossa kontakti ja kosketus eläimen kanssa on tärkeä osa työskentelyä.

Linda Tavio on psykologi, integratiivinen psykoterapeutti, sekä psykofyysinen psykoterapeutti (koulutuksessa). Hän on työskennellyt kymmenisen vuotta psykologina ja muutaman vuoden psykoterapeuttina. Lindan ammatillinen polku psykologian opintojen aikana on alkanut varhaisen vuorovaikutuksen parissa työskennellen, josta kosketus jäi osaksi Lindan ammatillista työskentelyä. Linda on psykologien Koulutusverkosto Verson kokemuksellinen kouluttaja ja kouluttanut erilaisia ryhmiä mm. rajoista, vuorovaikutuksesta sekä kunnioittavasta kosketuksesta.

Kurssimaksu: 240 € 

Kesto: 8 ot

Kurssin aikataulu:
  • Pe 16.02.2024 09:00-16:30 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
Lisää kurssi omaan kalenteriisi